"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản chờ đăng Công báo Văn bản QPPL Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Năm 2012           Ủy ban nhân dân thành phố Phan Thiết           Tất cả các loại văn bản
Danh sách 8 văn bản do Ủy ban nhân dân thành phố Phan Thiết ban hành trong năm 2012:

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
26-10-2012 Quyết định số 08/2012/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố Phan Thiết ban hành Quy chế phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí trên địa bàn thành phố Phan Thiết.
26-09-2012 Quyết định số 07/2012/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố Phan Thiết về việc bổ sung nhiệm vụ, quyền hạn của Phòng Quản lý đô thị thành phố Phan Thiết.
05-09-2012 Quyết định số 06/2012/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố Phan Thiết ban hành quy trình lập và đăng ký Đề án bảo vệ môi trường đơn giản trên địa bàn thành phố Phan Thiết.
10-07-2012 Quyết định số 05/2012/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố Phan Thiết ban hành Quy chế thi đua, khen thưởng.
08-06-2012 Quyết định số 03/2012/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố Phan Thiết ban hành Quy định về vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức và mối quan hệ công tác của Phòng Tài nguyên và Môi trường thành phố Phan Thiết.
08-06-2012 Quyết định số 04/2012/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố Phan Thiết ban hành Quy định về vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức bộ máy, biên chế và mối quan hệ công tác của Phòng Kinh tế thành phố Phan Thiết.
16-05-2012 Quyết định số 939/2012/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố Phan Thiết về việc ban hành Quy chế làm việc của UBND thành phố Phan Thiết nhiệm kỳ 2011-2016.
09-02-2012 Quyết định số 102/2012/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố Phan Thiết về việc ban hành Quy định về vị trí, chức năng, nhiệm vu, tổ chức bộ máy và mối quan hệ công tác của Trung tâm Phát triển cụm công nghiệp thành phố Phan Thiết.
Trang: 1 /1     Số văn bản mỗi trang: 
22,864,786 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner