"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản chờ đăng Công báo Văn bản QPPL Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Năm 2012           Hội đồng nhân dân huyện Tánh Linh           Tất cả các loại văn bản
Danh sách 12 văn bản do Hội đồng nhân dân huyện Tánh Linh ban hành trong năm 2012:

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
20-12-2012 Nghị quyết số 01/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Tánh Linh về Chương trình xây dựng nghị quyết của HĐND huyện năm 2013.
20-12-2012 Nghị quyết số 02/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Tánh Linh về Chương trình hoạt động giám sát của HĐND huyện năm 2013.
20-12-2012 Nghị quyết số 03/2012/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Tánh Linh về việc Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020, Kế hoạch sử dụng đất 05 năm kỳ đầu 2011-2015 của huyện Tánh Linh, tỉnh Bình Thuận.
20-12-2012 Nghị quyết số 04/2012/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Tánh Linh về việc thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia về xây dựng nông thôn mới, sản xuất lúa chất lượng cao, phát triển nuôi trồng thủy sản, phát triển giao thông nông thôn, xây dựng chợ nông thôn các xã và phát triển các khu thương mại - dịch vụ tập trung trên địa bàn huyện Tánh Linh năm 2013.
20-12-2012 Nghị quyết số 05/2012/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Tánh Linh về Kế hoạch phát triển sản xuất công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp huyện Tánh Linh năm 2013.
20-12-2012 Nghị quyết số 06/2012/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Tánh Linh về Kế hoạch đầu tư xây dựng cơ bản năm 2013.
20-12-2012 Nghị quyết số 07/2012/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Tánh Linh về Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2013.
20-12-2012 Nghị quyết số 08/2012/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Tánh Linh về dự toán thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn, chi ngân sách địa phương, phương án phân bổ ngân sách huyện năm 2013.
20-12-2012 Nghị quyết số 09/2012/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Tánh Linh về Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội huyện Tánh Linh đến năm 2020.
20-12-2012 Nghị quyết số 10/2012/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Tánh Linh về việc định mức phân bổ dự toán chi ngân sách cho các đơn vị trực thuộc huyện và định mức phân bổ chi ngân sách xã, thị trấn năm 2013.
12-07-2012 Nghị quyết số 01/2012/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Tánh Linh về việc phê chuẩn tổng quyết toán ngân sách Nhà nước năm 2011.
12-07-2012 Nghị quyết số 02/2012/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Tánh Linh về nhiệm vụ kinh tế - xã hội 6 tháng cuối năm 2012.
Trang: 1 /1     Số văn bản mỗi trang: 
22,397,349 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner