"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản chờ đăng Công báo Văn bản QPPL Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Năm 2012           Hội đồng nhân dân huyện Hàm Thuận Nam           Tất cả các loại văn bản
Danh sách 13 văn bản do Hội đồng nhân dân huyện Hàm Thuận Nam ban hành trong năm 2012:

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
24-12-2012 Nghị quyết số 03/2012/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Hàm Thuận Nam về kế hoạch giảm nghèo của huyện Hàm Thuận Nam năm 2013.
24-12-2012 Nghị quyết số 04/2012/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Hàm Thuận Nam về Kế hoạch đào tạo nghề, giải quyết việc làm huyện Hàm Thuận Nam năm 2013.
24-12-2012 Nghị quyết số 05/2012/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Hàm Thuận Nam về nhiệm vụ Quy hoạch chung xây dựng đô thị du lịch ven biển xã Tân Tiến - Tân Thuận, thị xã La Gi và huyện Hàm Thuận Nam, tỉnh Bình Thuận.
24-12-2012 Nghị quyết số 06/2012/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Hàm Thuận Nam về nhiệm vụ quy hoạch chung xây dựng Khu đô thị du lịch ven biển Thuận Quý, xã Thuận Quý, huyện Hàm Thuận Nam, tỉnh Bình Thuận.
24-12-2012 Nghị quyết số 07/2012/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Hàm Thuận Nam về việc thông qua Quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2011-2020 và Kế hoạch sử dụng đất 05 năm kỳ đầu 2011-2015 của huyện Hàm Thuận Nam.
24-12-2012 Nghị quyết số 08/2012/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Hàm Thuận Nam về dự toán thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn, chi ngân sách địa phương; phương án phân bổ ngân sách huyện năm 2013.
24-12-2012 Nghị quyết số 09/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Hàm Thuận Nam về Chương trình xây dựng nghị quyết của HĐND huyện năm 2013.
24-12-2012 Nghị quyết số 10/2012/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Hàm Thuận Nam về Chương trình hoạt động giám sát của HĐND huyện năm 2013.
24-12-2012 Nghị quyết số 11/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Hàm Thuận Nam về việc xác nhận kết quả bầu cử cho thôi giữ chức danh Ủy viên UBND huyện Hàm Thuận Nam khóa VII, nhiệm kỳ 2011-2016.
24-12-2012 Nghị quyết số 12/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Hàm Thuận Nam về việc xác nhận kết quả bầu bổ sung chức danh Ủy viên UBND huyện Hàm Thuận Nam khóa VII - nhiệm kỳ 2011-2016.
24-12-2012 Nghị quyết số 13/2012/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Hàm Thuận Nam về Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2013.
20-07-2012 Nghị quyết số 01/2012/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Hàm Thuận Nam về nhiệm vụ kinh tế - xã hội, quốc phòng an ninh 6 tháng cuối năm 2012.
20-07-2012 Nghị quyết số 02/2012/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Hàm Thuận Nam về phê chuẩn quyết toán thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn và chi ngân sách địa phương năm 2011.
Trang: 1 /1     Số văn bản mỗi trang: 
22,397,635 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner