"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản chờ đăng Công báo Văn bản QPPL Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Năm 2012           Tất cả các cơ quan ban hành           Quyết định đính chính
Danh sách 3 Quyết định đính chính do Tất cả các cơ quan ban hành ban hành trong năm 2012:

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
28-05-2012 Quyết định đính chính số 1015/QĐĐC-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Phan Thiết quyết định đính chính Quyết định số 102/2012/QĐ-UBND ngày 09/02/2012 và Quyết định số 939/2012/QĐ-UBND ngày 16/5/2012 của UBND thành phố Phan Thiết.
06-03-2012 Quyết định đính chính số 427/QĐĐC-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Tánh Linh quyết định đính chính số Quyết định số 01/2012/QĐ-UBND ngày 17/01/2012 của UBND huyện về việc giao chỉ tiêu kế hoạch kinh tế - xã hội năm 2012.
05-03-2012 Quyết định đính chính số 185/QĐĐC-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Phú Quý quyết định đính chính Quyết định số 01/2012/QĐ-UBNDngày 02/02/2012 của UBND huyện Phú Quý về việc phê duyệt Chương trình giảm nghèo huyện Phú Quý giai đoạn 2011-2015.
Trang: 1 /1     Số văn bản mỗi trang: 
20,901,309 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner