"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản chờ đăng Công báo Văn bản QPPL Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Năm 2012           Tất cả các cơ quan ban hành           Quyết định
Danh sách 172 Quyết định do Tất cả các cơ quan ban hành ban hành trong năm 2012:

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
31-12-2012 Quyết định số 07/2012/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân huyện Hàm Thuận Nam về việc giao dự toán thu, chi ngân sách Nhà nước năm 2013.
31-12-2012 Quyết định số 1438/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân huyện Hàm Thuận Nam giao chỉ tiêu kế hoạch kinh tế - xã hội và đầu tư xây dựng cơ bản thuộc nguồn vốn ngân sách Nhà nước năm 2013.
28-12-2012 Quyết định số 05/2012/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân huyện Tánh Linh ban hành Quy định vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức bộ máy và mối quan hệ công tác của Đài Truyền thanh - Truyền hình huyện Tánh Linh.
28-12-2012 Quyết định số 14/2012/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân huyện Phú Quý về việc Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức, biên chế và mối quan hệ công tác của Phòng Kinh tế huyện Phú Quý.
28-12-2012 Quyết định số 61/2012/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận ban hành Quy định quản lý và tổ chức thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ trên địa bàn tỉnh Bình Thuận.
27-12-2012 Quyết định số 11/2012/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân huyện Hàm Tân về việc phân bổ kế hoạch đầu tư phát triển năm 2013 nguồn vốn để lại huyện phân khai.
27-12-2012 Quyết định số 2714/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận về việc công bố việc đặt tên đường trên địa bàn huyện Phú Quý và tên một số tuyến đường trên địa bàn thị trấn Tân Nghĩa, huyện Hàm Tân.
27-12-2012 Quyết định số 60/2012/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận bổ sung đối tượng thực hiện chế độ, chính sách thăm bệnh, trợ cấp ốm đau, khám sức khỏe; viếng cán bộ từ trần và tặng quà nhân dịp lễ, tết cho cán bộ tỉnh Bình Thuận tại Quyết định số 10/2012/QĐ-UBND ngày 10/4/2012 của UBND tỉnh.
25-12-2012 Quyết định số 09/2012/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân huyện Hàm Tân về việc Quy định tỷ lệ phần trăm (%) phân chia các khoản thu giữa ngân sách cấp huyện và ngân sách cấp xã giai đoạn 2013-2015.
25-12-2012 Quyết định số 10/2012/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân huyện Hàm Tân về việc giao dự toán thu, chi ngân sách Nhà nước trên địa bàn huyện Hàm Tân năm 2013.
25-12-2012 Quyết định số 2669/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận về việc phê duyệt Kế hoạch hành động thực hiện Chiến lược xuất nhập khẩu hàng hóa thời kỳ 2012 - 2020, định hướng đến năm 2030.
25-12-2012 Quyết định số 59/2012/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận ban hành giá thu một số dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh tại các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của Nhà nước trên địa bàn tỉnh Bình Thuận.
24-12-2012 Quyết định số 08/2012/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân huyện Hàm Tân ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Thư viện huyện Hàm Tân.
24-12-2012 Quyết định số 58/2012/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận ban hành Quy định về giá các loại đất tại tỉnh Bình Thuận.
21-12-2012 Quyết định số 2639/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận điều chỉnh bổ sung phần Quy định kèm theo Quyết định số 1765/QĐ-UBND ngày 18/8/2011 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc phê duyệt, ban hành thiết kế mẫu, đơn giá xây dựng các loại mặt đường và cống thoát nước thuộc Đề án Phát triển giao thông nông thôn trên địa bàn tỉnh Bình Thuận giai đoạn 2011 - 2015.
20-12-2012 Quyết định số 2630/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận ban hành Kế hoạch triển khai thi hành Luật Xử lý vi phạm hành chính trên địa bàn tỉnh Bình Thuận.
19-12-2012 Quyết định số 11/2012/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân huyện Phú Quý về việc quy định về định mức phân bổ chi ngân sách cho các cơ quan, đơn vị trực thuộc huyện và cấp xã năm 2013.
19-12-2012 Quyết định số 12/2012/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân huyện Phú Quý về việc giao dự toán thu, chi ngân sách Nhà nước trên địa bàn huyện Phú Quý năm 2013.
19-12-2012 Quyết định số 13/2012/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân huyện Phú Quý về việc giao kế hoạch đầu tư xây dựng cơ bản năm 2013 từ nguồn vốn tập trung tỉnh giao huyện phân khai.
19-12-2012 Quyết định số 56/2012/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận về việc quy định định mức chi ngân sách cho các đơn vị trực thuộc tỉnh và định mức phân bổ chi ngân sách cấp dưới năm 2013.
Chuyển tới trang:  /9     Số văn bản mỗi trang: 
20,848,777 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner