"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản chờ đăng Công báo Văn bản QPPL Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Năm 2012           Tất cả các cơ quan ban hành           Nghị quyết đính chính
Danh sách 2 Nghị quyết đính chính do Tất cả các cơ quan ban hành ban hành trong năm 2012:

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
28-12-2012 Nghị quyết đính chính số 10/NQĐC-HĐND của Hội đồng nhân dân thành phố Phan Thiết đính chính Nghị quyết số 09/2012/NQ-HĐND ngày 18/12/2012 của HĐND thành phố Phan Thiết.
13-07-2012 Nghị quyết đính chính số 04/NQĐC-HĐND của Hội đồng nhân dân thành phố Phan Thiết nghi quyết số 01/2012/NQ-HĐND ngày 26/6/2012 của HĐND thành phố Phan Thiết.
Trang: 1 /1     Số văn bản mỗi trang: 
20,848,424 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner