"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản chờ đăng Công báo Văn bản QPPL Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Năm 2012           Tất cả các cơ quan ban hành           Chỉ thị
Danh sách 14 Chỉ thị do Tất cả các cơ quan ban hành ban hành trong năm 2012:

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
20-12-2012 Chỉ thị số 42/CT-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận triển khai thi hành Nghị quyết số 24/2012/QH13 của Quốc Hội về việc thi hành Luật Xử lý vi phạm hành chính.
27-09-2012 Chỉ thị số 33/CT-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận về tăng cường công tác quản lý hạ tầng kỹ thuật đô thị trên địa bàn tỉnh Bình Thuận.
22-08-2012 Chỉ thị số 30/CT-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận triển khai thực hiện Thông tư số 23/2012/TT-BCA ngày 27 tháng 4 năm 2012 của Bộ Công an quy định về khu dân cư, xã, phường, thị trấn, cơ quan, doanh nghiệp, nhà trường đạt tiêu chuẩn "An toàn về an ninh, trật tự".
22-08-2012 Chỉ thị số 31/CT-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận về việc tăng cường các biện pháp ngăn chặn, xử lý hành vi sử dụng chất nổ, chất độc và xung điện để khai thác thủy sản.
13-08-2012 Chỉ thị số 29/CT-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận về việc tăng cường công tác bảo đảm môi trường du lịch trên địa bàn tỉnh Bình Thuận.
09-08-2012 Chỉ thị số 28/CT-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận về việc triển khai nhiệm vụ năm học 2012 - 2013.
19-07-2012 Chỉ thị số 26/CT-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận về quản lý chất lượng sản phẩm, hàng hóa vật liệu xây dựng trên địa bàn tỉnh Bình Thuận.
18-07-2012 Chỉ thị số 25/CT-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận về việc tăng cường sử dụng văn bản điện tử trong hoạt động của các cơ quan Nhà nước.
16-07-2012 Chỉ thị số 24/CT-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận về việc tăng cường công tác thống kê khoa học và công nghệ.
06-07-2012 Chỉ thị số 19/CT-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận về việc tăng cường công tác quản lý tài nguyên nước lưu vực sông trên địa bàn tỉnh Bình Thuận.
22-05-2012 Chỉ thị số 01/2012/CT-UBND của Ủy ban nhân dân huyện Phú Quý về việc nghiêm cấm khai thác đất, cát, đá san hô (đá gạo) tại địa phương để đúc đá táp lô.
21-05-2012 Chỉ thị số 15/CT-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận về việc đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý thuế đối với hoạt động kinh doanh lưu trú trên địa bàn tỉnh Bình Thuận.
06-03-2012 Chỉ thị số 05/CT-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận về việc tăng cường công tác quản lý an toàn bức xạ và an ninh các nguồn phóng xạ trên địa bàn tỉnh Bình Thuận.
13-01-2012 Chỉ thị số 03/CT-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận về công tác thi đua, khen thưởng năm 2012.
Trang: 1 /1     Số văn bản mỗi trang: 
21,072,150 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner