"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản chờ đăng Công báo Văn bản QPPL Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Năm 2012           Tất cả các cơ quan ban hành           Tất cả các loại văn bản
Danh sách 304 văn bản được ban hành trong năm 2012:

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
31-12-2012 Quyết định số 07/2012/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân huyện Hàm Thuận Nam về việc giao dự toán thu, chi ngân sách Nhà nước năm 2013.
31-12-2012 Quyết định số 1438/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân huyện Hàm Thuận Nam giao chỉ tiêu kế hoạch kinh tế - xã hội và đầu tư xây dựng cơ bản thuộc nguồn vốn ngân sách Nhà nước năm 2013.
28-12-2012 Quyết định số 05/2012/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân huyện Tánh Linh ban hành Quy định vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức bộ máy và mối quan hệ công tác của Đài Truyền thanh - Truyền hình huyện Tánh Linh.
28-12-2012 Nghị quyết đính chính số 10/NQĐC-HĐND của Hội đồng nhân dân thành phố Phan Thiết đính chính Nghị quyết số 09/2012/NQ-HĐND ngày 18/12/2012 của HĐND thành phố Phan Thiết.
28-12-2012 Quyết định số 14/2012/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân huyện Phú Quý về việc Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức, biên chế và mối quan hệ công tác của Phòng Kinh tế huyện Phú Quý.
28-12-2012 Quyết định số 61/2012/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận ban hành Quy định quản lý và tổ chức thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ trên địa bàn tỉnh Bình Thuận.
27-12-2012 Quyết định số 11/2012/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân huyện Hàm Tân về việc phân bổ kế hoạch đầu tư phát triển năm 2013 nguồn vốn để lại huyện phân khai.
27-12-2012 Mục lục số 2012/ML-TTCB của Trung tâm Công báo - Thông tin Điện tử tỉnh danh mục văn bản đăng Công báo năm 2012.
27-12-2012 Quyết định số 2714/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận về việc công bố việc đặt tên đường trên địa bàn huyện Phú Quý và tên một số tuyến đường trên địa bàn thị trấn Tân Nghĩa, huyện Hàm Tân.
27-12-2012 Quyết định số 60/2012/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận bổ sung đối tượng thực hiện chế độ, chính sách thăm bệnh, trợ cấp ốm đau, khám sức khỏe; viếng cán bộ từ trần và tặng quà nhân dịp lễ, tết cho cán bộ tỉnh Bình Thuận tại Quyết định số 10/2012/QĐ-UBND ngày 10/4/2012 của UBND tỉnh.
26-12-2012 Nghị quyết số 04/2012/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Đức Linh về việc cho thôi làm nhiệm vụ đại biểu HĐND huyện khóa X nhiệm kỳ 2011 - 2016 đối với Ông Dương Tấn Huyên.
26-12-2012 Nghị quyết số 07/2012/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Bắc Bình về nhiệm vụ kinh tế - xã hội năm 2013.
26-12-2012 Nghị quyết số 08/2012/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Bắc Bình về dự toán thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn, chi ngân sách địa phương; phương án phân bổ ngân sách huyện năm 2013.
26-12-2012 Nghị quyết số 10/2012/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Đức Linh về Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2013.
26-12-2012 Nghị quyết số 11/2012/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Đức Linh về Kế hoạch đầu tư xây dựng cơ bản năm 2013 nguồn vốn ngân sách tập trung và hỗ trợ có mục tiêu huyện phân khai.
26-12-2012 Nghị quyết số 12/2012/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Đức Linh về Chương trình xây dựng Nghị quyết của HĐND huyện năm 2013.
26-12-2012 Nghị quyết số 13/2012/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Đức Linh về Chương trình hoạt động giám sát của HĐND huyện năm 2013.
26-12-2012 Nghị quyết số 14/2012/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Đức Linh về việc thông qua đặt tên đường trên địa bàn thị trấn Đức Tài và thị trấn Võ Xu, huyện Đức Linh, tỉnh Bình Thuận.
26-12-2012 Nghị quyết số 15/2012/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Đức Linh về việc Kế hoạch phát triển giao thông nông thôn trên địa bàn huyện Đức Linh năm 2013.
26-12-2012 Nghị quyết số 16/2012/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Đức Linh về định mức chi ngân sách cho các đơn vị trực thuộc huyện và định mức phân bổ chi ngân sách xã, thị trấn năm 2013.
Chuyển tới trang:  /16     Số văn bản mỗi trang: 
22,393,746 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner