"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản chờ đăng Công báo Văn bản QPPL Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Năm 2011           Hội đồng nhân dân thị xã La Gi           Tất cả các loại văn bản
Danh sách 4 văn bản do Hội đồng nhân dân thị xã La Gi ban hành trong năm 2011:

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
22-07-2011 Nghị quyết số 01/2011/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân thị xã La Gi về nhiệm vụ kinh tế - xã hội 6 tháng cuối năm 2011.
22-07-2011 Nghị quyết số 02/2011/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân thị xã La Gi về phê chuẩn quyết toán thu ngân sách Nhà nước và chi ngân sách địa phương năm 2010.
22-07-2011 Nghị quyết số 03/2011/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân thị xã La Gi về phát triển giao thông nông thôn trên địa bàn thị xã La Gi giai đoạn 2011 - 2015.
22-07-2011 Nghị quyết số 04/2011/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân thị xã La Gi về bổ sung kế hoạch đầu tư phát triển năm 2011.
Trang: 1 /1     Số văn bản mỗi trang: 
20,848,759 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner