"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản chờ đăng Công báo Văn bản QPPL Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Năm 2011           Hội đồng nhân dân thành phố Phan Thiết           Nghị quyết
Danh sách 16 Nghị quyết do Hội đồng nhân dân thành phố Phan Thiết ban hành trong năm 2011:

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
23-12-2011 Nghị quyết số 15/2011/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân thành phố Phan Thiết về kế hoạch đầu tư phát triển và danh mục các công trình trọng điểm của thành phố năm 2012.
23-12-2011 Nghị quyết số 16/2011/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân thành phố Phan Thiết về Chương trình giám sát năm 2012 của HĐND thành phố.
23-12-2011 Nghị quyết số 17/2011/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân thành phố Phan Thiết về nhiệm vụ năm 2012.
22-12-2011 Nghị quyết số 14/2011/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân thành phố Phan Thiết về dự toán ngân sách thành phố Phan Thiết năm 2012 và phương án phân bổ ngân sách thành phố năm 2012.
31-10-2011 Nghị quyết số 13/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân thành phố Phan Thiết về Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội thành phố Phan Thiết giai đoạn 2010-2020, tầm nhìn đến năm 2025.
29-07-2011 Nghị quyết số 01/2011/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân thành phố Phan Thiết về nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2011.
29-07-2011 Nghị quyết số 11/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân thành phố Phan Thiết về phê chuẩn quyết toán ngân sách thành phố năm 2010.
29-07-2011 Nghị quyết số 12/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân thành phố Phan Thiết về phê chuẩn việc sử dụng nguồn kinh phí dự phòng ngân sách thành phố năm 2010.
29-06-2011 Nghị quyết số 02/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân thành phố Phan Thiết nhận tư cách đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố Phan Thiết khóa X, nhiệm kỳ 2011 - 2016.
29-06-2011 Nghị quyết số 03/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân thành phố Phan Thiết xác nhận kết quả bầu cử Chủ tịch Hội đồng nhân dân thành phố Phan Thiết khóa X, nhiệm kỳ 2011 – 2016.
29-06-2011 Nghị quyết số 04/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân thành phố Phan Thiết xác nhận kết quả bầu cử Thường trực Hội đồng nhân dân thành phố Phan Thiết khóa X, nhiệm kỳ 2011 – 2016.
29-06-2011 Nghị quyết số 05/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân thành phố Phan Thiết xác nhận kết quả bầu cử thành viên Ủy ban nhân dân thành phố Phan Thiết nhiệm kỳ 2011 - 2016.
29-06-2011 Nghị quyết số 06/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân thành phố Phan Thiết xác nhận kết quả bầu cử thành viên các Ban Hội đồng nhân dân thành phố Phan Thiết khóa X, nhiệm kỳ 2011 - 2016.
29-06-2011 Nghị quyết số 07/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân thành phố Phan Thiết xác nhận kết quả bầu cử thành viên Thư ký kỳ họp Hội đồng nhân dân thành phố Phan Thiết khóa X, nhiệm kỳ 2011 – 2016.
29-06-2011 Nghị quyết số 08/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân thành phố Phan Thiết xác nhận kết quả bầu cử Hội thẩm nhân dân của Tòa án nhân dân thành phố Phan Thiết khóa X, nhiệm kỳ 2011 - 2016.
28-06-2011 Nghị quyết số 01/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân thành phố Phan Thiết về nội quy kỳ họp HĐND thành phố Phan Thiết khóa X, nhiệm kỳ 2011 - 2016.
Trang: 1 /1     Số văn bản mỗi trang: 
22,782,546 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner