"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản chờ đăng Công báo Văn bản QPPL Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Năm 2011           Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận           Tất cả các loại văn bản
Danh sách 14 văn bản do Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận ban hành trong năm 2011:

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
26-12-2011 Quyết định số 2785/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận về việc hỗ trợ nhân dịp Tết Nhâm Thìn năm 2012 cho cán bộ, công chức, viên chức Nhà nước, cán bộ chiến sỹ thuộc lực lượng vũ trang, cán bộ thuộc UBND xã, phường, thị trấn và các đối tượng chính sách.
08-12-2011 Quyết định số 2641/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận về việc phê duyệt Chương trình phát triển xuất khẩu tỉnh Bình Thuận giai đoạn 2011-2015.
23-11-2011 Quyết định số 2543/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận về việc ban hành Quy định về điều kiện hoạt động cơ sở thể thao các môn bóng đá sân cỏ nhân tạo, mô tô địa hình, các môn thể thao dưới nước trên địa bàn tỉnh Bình Thuận.
07-11-2011 Quyết định số 2383/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận về việc phê duyệt Đề án “Quy hoạch tổng thể phát triển ngành thương mại tỉnh Bình Thuận đến năm 2020, định hướng đến năm 2025”.
15-06-2011 Quyết định số 1305/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận về việc giao bổ sung chỉ tiêu tiết kiệm 10% chi công việc, chi sự nghiệp ngành 9 tháng còn lại trong năm 2011 để thực hiện Nghị quyết số 11/NQ-CP của Chính phủ.
19-04-2011 Quyết định số 934/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận về việc ban hành Quy chế quản lý, sử dụng thư điện tử trong hoạt động của cơ quan Nhà nước tỉnh Bình Thuận.
06-04-2011 Quyết định số 865/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận về việc sửa đổi một số điểm tại Quyết định số 2840/QĐ-UBND ngày 08/12/2010 của UBND tỉnh.
01-04-2011 Quyết định số 811/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận về việc phê duyệt Đề án “Quy hoạch phát triển ngành công nghiệp tỉnh Bình Thuận đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2025”.
29-03-2011 Quyết định số 766/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận về việc giao chỉ tiêu tiết kiệm 10% chi thường xuyên ngân sách Nhà nước 9 tháng còn lại trong năm 2011 để thực hiện Nghị quyết số 11/NQ-CP của Chính phủ.
22-03-2011 Quyết định số 714/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận về việc phê duyệt kết quả Quy hoạch bảo vệ và phát triển rừng tỉnh Bình Thuận giai đoạn 2011 – 2020.
07-03-2011 Quyết định số 553/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận về việc thành lập và ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức bộ máy và biên chế của Phòng Kiểm soát thủ tục hành chính thuộc Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh.
25-02-2011 Quyết định số 539/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận về việc giải thể Tổ Kiểm tra việc thực hiện Pháp lệnh Cán bộ, công chức và Cải cách hành chính tỉnh Bình Thuận.
25-02-2011 Quyết định số 540/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận về việc giải thể Tổ công tác phúc tra các quyết định giải quyết khiếu nại của các cấp trong tỉnh.
24-02-2011 Quyết định số 529/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận về việc ban hành quy định về một số định mức chi phục vụ hoạt động tham vấn ý kiến nhân dân của Hội đồng nhân dân tỉnh.
Trang: 1 /1     Số văn bản mỗi trang: 
20,930,923 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner