"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản chờ đăng Công báo Văn bản QPPL Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Năm 2011           Ủy ban nhân dân huyện Phú Quý           Tất cả các loại văn bản
Danh sách 11 văn bản do Ủy ban nhân dân huyện Phú Quý ban hành trong năm 2011:

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
27-12-2011 Quyết định số 12/2011/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân huyện Phú Quý về việc phân khai kế hoạch đầu tư xây dựng cơ bản năm 2012 từ nguồn vốn tập trung tỉnh giao huyện phân khai.
26-12-2011 Quyết định số 10/2011/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân huyện Phú Quý về việc quy định về định mức phân bổ chi ngân sách cho các cơ quan, đơn vị trực thuộc huyện và cấp xã năm 2012.
26-12-2011 Quyết định số 11/2011/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân huyện Phú Quý về việc gaio dự toán thu, chi ngân sách Nhà nước trên địa bàn huyện Phú Quý.
14-11-2011 Quyết định số 09/2011/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân huyện Phú Quý về việc ban hành Quy chế quản lý, sử dụng và hoạt động nghĩa trang huyện Phú Quý.
14-10-2011 Quyết định số 07/2011/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân huyện Phú Quý ban hành Quy chế làm việc của UBND huyện Phú Quý nhiệm kỳ 2011 - 2016.
15-07-2011 Quyết định số 06/2011/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân huyện Phú Quý phê duyệt Kế hoạch thực hiện Đề án “Phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ em 5 tuổi giai đoạn 2011 - 2015” trên địa bàn huyện Phú Quý.
20-06-2011 Quyết định số 05/2011/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân huyện Phú Quý ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Phú Quý.
19-05-2011 Quyết định số 04/2011/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân huyện Phú Quý về việc ban hành Quy chế phòng, chống thiên tai, thảm họa trên địa bàn huyện Phú Quý.
20-04-2011 Quyết định số 03/2011/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân huyện Phú Quý ban hành Quy định mức thu, quản lý và sử dụng Phí chợ trên địa bàn huyện Phú Quý.
24-03-2011 Quyết định số 02/2011/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân huyện Phú Quý về việc phân khai danh mục và vốn đầu tư xây dựng cơ bản năm 2011 từ nguồn vốn Tam nông tỉnh giao huyện phân khai.
10-02-2011 Quyết định số 01/2011/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân huyện Phú Quý về việc giao chỉ tiêu kế hoạch kinh tế - xã hội năm 2011.
Trang: 1 /1     Số văn bản mỗi trang: 
21,091,462 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner