"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản chờ đăng Công báo Văn bản QPPL Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Năm 2011           Ủy ban nhân dân huyện Hàm Thuận Nam           Tất cả các loại văn bản
Danh sách 12 văn bản do Ủy ban nhân dân huyện Hàm Thuận Nam ban hành trong năm 2011:

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
30-12-2011 Quyết định số 11/2011/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân huyện Hàm Thuận Nam về việc giao dự toán thu, chi ngân sách Nhà nước năm 2012.
30-12-2011 Quyết định số 12/2011/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân huyện Hàm Thuận Nam về việc giao chỉ tiêu kế hoạch kinh tế - xã hội và đầu tư xây dựng cơ bản thuộc nguồn vốn ngân sách Nhà nước năm 2012.
15-12-2011 Quyết định số 10/2011/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân huyện Hàm Thuận Nam ban hành Quy chế phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí của các cơ quan hành chính Nhà nước huyện Hàm Thuận Nam.
10-10-2011 Quyết định số 08/2011/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân huyện Hàm Thuận Nam về việc ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Đài Truyền thanh huyện Hàm Thuận Nam.
10-10-2011 Quyết định số 09/2011/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân huyện Hàm Thuận Nam ban hành Quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Phòng Dân tộc huyện Hàm Thuận Nam.
16-09-2011 Quyết định số 07/2011/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân huyện Hàm Thuận Nam về việc công bố công khai số liệu quyết toán ngân sách năm 2010.
25-07-2011 Quyết định số 06/2011/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân huyện Hàm Thuận Nam ban hành Quy chế làm việc của Ủy ban nhân dân huyện Hàm Thuận Nam.
15-07-2011 Quyết định số 05/2011/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân huyện Hàm Thuận Nam ban hành Quy chế công tác văn thư, lưu trữ Nhà nước huyện Hàm Thuận Nam.
07-06-2011 Quyết định số 04/2011/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân huyện Hàm Thuận Nam về việc ban hành Quy chế phối hợp công tác cưỡng chế thi hành quyết định xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai và xây dựng trên địa bàn huyện Hàm Thuận Nam.
14-03-2011 Quyết định số 03/2011/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân huyện Hàm Thuận Nam ban hành Quy chế thẩm định dự thảo văn bản quy phạm pháp luật huyện Hàm Thuận Nam.
25-01-2011 Quyết định số 02/2011/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân huyện Hàm Thuận Nam về việc công bố công khai số liệu dự toán ngân sách năm 2011.
17-01-2011 Quyết định số 01/2011/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân huyện Hàm Thuận Nam ban hành Quy định về vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức bộ máy và mối quan hệ công tác của Thanh tra huyện Hàm Thuận Nam.
Trang: 1 /1     Số văn bản mỗi trang: 
20,907,057 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner