"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản chờ đăng Công báo Văn bản QPPL Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Năm 2011           Ủy ban nhân dân huyện Hàm Tân           Tất cả các loại văn bản
Danh sách 9 văn bản do Ủy ban nhân dân huyện Hàm Tân ban hành trong năm 2011:

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
29-12-2011 Quyết định số 07/2011/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân huyện Hàm Tân về việc giao dự toán thu, chi ngân sách Nhà nước năm 2012.
29-12-2011 Quyết định số 08/2011/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân huyện Hàm Tân về việc giao chỉ tiêu kế hoạch đầu tư phát triển năm 2012 nguồn vốn để lại huyện phân khai.
24-10-2011 Quyết định số 06/2011/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân huyện Hàm Tân về việc ban hành Quy định về vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức bộ máy và mối quan hệ công tác của Phòng Nội vụ huyện Hàm Tân.
22-09-2011 Quyết định số 05/2011/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân huyện Hàm Tân ban hành Quy chế làm việc của Ủy ban nhân dân huyện.
12-08-2011 Quyết định số 04/2011/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân huyện Hàm Tân ban hành Quy định về vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức bộ máy, mối quan hệ công tác của Thanh tra huyện Hàm Tân.
21-07-2011 Quyết định số 03/2011/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân huyện Hàm Tân ban hành Quy chế công tác văn thư, lưu trữ các cơ quan, đơn vị thuộc huyện Hàm Tân.
15-03-2011 Quyết định số 02/2011/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân huyện Hàm Tân về việc giao chỉ tiêu kế hoạch kinh tế - xã hội năm 2011 cho các đơn vị trực thuộc huyện Hàm Tân.
02-03-2011 Quyết định số 01/2011/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân huyện Hàm Tân ban hành Quy định về vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức bộ máy và mối quan hệ công tác của Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Hàm Tân.
07-01-2011 Quyết định đính chính số 05/QĐĐC-UBND của Ủy ban nhân dân huyện Hàm Tân quyết định số 10/2010/QĐ-UBND ngày 09/12/2010 của UBND huyện Hàm Tân về việc ban hành quy định về chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy và mối quan hệ công tác của Đội Thanh tra xây dựng huyện Hàm Tân.
Trang: 1 /1     Số văn bản mỗi trang: 
20,848,570 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner