"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản chờ đăng Công báo Văn bản QPPL Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Năm 2011           Ủy ban nhân dân huyện Đức Linh           Tất cả các loại văn bản
Danh sách 8 văn bản do Ủy ban nhân dân huyện Đức Linh ban hành trong năm 2011:

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
26-12-2011 Quyết định số 09/2011/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân huyện Đức Linh về việc ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức bộ máy và mối quan hệ công tác của Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Đức Linh.
22-08-2011 Quyết định số 08/2011/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân huyện Đức Linh ban hành Quy chế làm việc của UBND huyện Đức Linh.
26-07-2011 Quyết định số 06/2011/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân huyện Đức Linh ban hành Quy định vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức bộ máy và mối quan hệ công tác của Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện Đức Linh.
11-07-2011 Quyết định số 05/2011/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân huyện Đức Linh ban hành Quy chế công tác văn thư, lưu trữ Nhà nước huyện Đức Linh.
06-04-2011 Quyết định số 03/2011/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân huyện Đức Linh ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức bộ máy và mối quan hệ công tác của Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Đức Linh.
06-04-2011 Quyết định số 04/2011/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân huyện Đức Linh ban hành Quy định vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức bộ máy và mối quan hệ công tác của Phòng Kinh tế và Hạ tầng huyện Đức Linh.
10-01-2011 Quyết định số 01/2011/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân huyện Đức Linh ban hành Quy chế thi đua khen thưởng.
10-01-2011 Quyết định số 02/2011/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân huyện Đức Linh ban hành Quy định vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức bộ máy và biên chế của Đội Thanh tra xây dựng huyện Đức Linh.
Trang: 1 /1     Số văn bản mỗi trang: 
21,071,976 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner