"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản chờ đăng Công báo Văn bản QPPL Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Năm 2011           Ủy ban nhân dân huyện Bắc Bình           Tất cả các loại văn bản
Danh sách 6 văn bản do Ủy ban nhân dân huyện Bắc Bình ban hành trong năm 2011:

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
21-11-2011 Quyết định số 07/2011/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân huyện Bắc Bình về việc ban hành Quy chế Thi đua, khen thưởng.
01-08-2011 Quyết định số 05/2011/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân huyện Bắc Bình ban hành Quy định vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức bộ máy và mối quan hệ công tác của Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Bắc Bình.
22-06-2011 Chỉ thị số 01/2011/CT-UBND của Ủy ban nhân dân huyện Bắc Bình về việc tổ chức thực hiện Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân và Nghị định số 40/2010/NĐ-CP ngày 12/4/2010 của Chính phủ về kiểm tra và xử lý văn bản quy phạm pháp luật trên địa bàn huyện Bắc Bình.
28-04-2011 Quyết định số 04/2011/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân huyện Bắc Bình ban hành Quy trình thẩm định văn bản quy phạm pháp luật.
08-02-2011 Quyết định số 02/2011/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân huyện Bắc Bình về việc ban hành các Chương trình thực hiện các chỉ tiêu kinh tế - xã hội năm 2011.
07-01-2011 Quyết định số 01/2011/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân huyện Bắc Bình ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Ban quản lý Chương trình phát triển vùng Bắc Bình do tổ chức Tầm Nhìn Thế Giới Việt Nam tài trợ.
Trang: 1 /1     Số văn bản mỗi trang: 
20,901,685 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner