"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản chờ đăng Công báo Văn bản QPPL Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Năm 2011           Ủy ban nhân dân thành phố Phan Thiết           Tất cả các loại văn bản
Danh sách 7 văn bản do Ủy ban nhân dân thành phố Phan Thiết ban hành trong năm 2011:

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
07-11-2011 Quyết định số 06/2011/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố Phan Thiết ban hành Quy định về công tác quản lý trật tự vỉa hè, lòng đường; công viên; khu vực công cộng trên địa bàn thành phố Phan Thiết.
26-10-2011 Quyết định số 04/2011/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố Phan Thiết ban hành Quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức và cơ chế tài chính của Trung tâm Phát triển quỹ đất thành phố Phan Thiết.
21-10-2011 Chỉ thị số 01/2011/CT-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố Phan Thiết về tăng cường các biện pháp giải quyết trật tự đô thị trên địa bàn.
07-10-2011 Quyết định số 03/2011/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố Phan Thiết ban hành Quy trình lập, đăng ký bản cam kết bảo vệ môi trường trên địa bàn thành phố Phan Thiết.
31-08-2011 Quyết định số 02/2011/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố Phan Thiết ban hành Quy chế công tác văn thư, lưu trữ Nhà nước thành phố Phan Thiết.
19-04-2011 Quyết định số 442/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố Phan Thiết về việc bổ sung Quyết định số 01/2011/QĐ-UBND ngày 14/4/2011 của UBND thành phố Phan Thiết.
14-04-2011 Quyết định số 01/2011/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố Phan Thiết sửa đổi, bổ sung điểm 2, Điều 2, Quyết định số 19/2006/QĐ-UBND ngày 29/12/2006 của UBND thành phố Phan Thiết về việc ban hành Quy định cấp Giấy phép đào lòng lề đường, đổ vật liệu lề đường và sử dụng hè phố trên địa bàn thành phố Phan Thiết.
Trang: 1 /1     Số văn bản mỗi trang: 
20,906,940 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner