"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản chờ đăng Công báo Văn bản QPPL Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Năm 2011           Hội đồng nhân dân huyện Tuy Phong           Tất cả các loại văn bản
Danh sách 17 văn bản do Hội đồng nhân dân huyện Tuy Phong ban hành trong năm 2011:

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
22-12-2011 Nghị quyết số 06/2011/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Tuy Phong về xác định tỷ lệ phần trăm (%) phân chia các khoản thu giữa ngân sách cấp huyện và ngân sách xã, thị trấn năm 2012.
22-12-2011 Nghị quyết số 07/2011/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Tuy Phong về dự toán thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn, chi ngân sách địa phương; phương án phân bổ ngân sách huyện năm 2012.
22-12-2011 Nghị quyết số 08/2011/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Tuy Phong về kế hoạch đầu tư xây dựng cơ bản và danh mục các công trình của huyện năm 2012.
22-12-2011 Nghị quyết số 09/2011/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Tuy Phong về thực hiện chương trình giảm nghèo giai đoạn 2011-2015.
22-12-2011 Nghị quyết số 10/2011/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Tuy Phong về chương trình hoạt động giám sát của HĐND huyện năm 2012.
22-12-2011 Nghị quyết số 11/2011/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Tuy Phong về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2012.
25-11-2011 Nghị quyết số 04/2011/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Tuy Phong về việc thông qua đồ án Quy hoạch chung xây dựng Khu đô thị du lịch ven biển Hòa Thắng - Hòa Phú, huyện Bắc Bình - Tuy Phong, tỉnh Bình Thuận.
25-11-2011 Nghị quyết số 05/2011/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Tuy Phong về phát triển giao thông nông thôn trên địa bàn huyện Tuy Phong giai đoạn 2011 - 2015.
28-07-2011 Nghị quyết số 01/2011/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Tuy Phong về phê chuẩn quyết toán thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn và thu, chi ngân sách địa phương năm 2010.
28-07-2011 Nghị quyết số 02/2011/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Tuy Phong về nhiệm vụ kinh tế - xã hội, an ninh - quốc phòng 6 tháng cuối năm 2011.
28-07-2011 Nghị quyết số 03/2011/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Tuy Phong ban hành nội quy kỳ họp Hội đồng nhân dân huyện Tuy Phong khóa VII, nhiệm kỳ 2011 - 2016.
21-06-2011 Nghị quyết số 01/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Tuy Phong về xác nhận tư cách đại biểu HĐND huyện Tuy Phong khóa VII, nhiệm kỳ 2011 – 2016.
21-06-2011 Nghị quyết số 02/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Tuy Phong xác nhận kết quả bầu cử Thường trực Hội đồng nhân dân huyện Tuy Phong khóa VII, nhiệm kỳ 2011 – 2016.
21-06-2011 Nghị quyết số 03/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Tuy Phong xác nhận kết quả bầu cử thành viên Ủy ban nhân dân huyện Tuy Phong, nhiệm kỳ 2011 - 2016.
21-06-2011 Nghị quyết số 04/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Tuy Phong xác nhận kết quả bầu cử thành viên các Ban Hội đồng nhân dân huyện Tuy Phong khóa VII, nhiệm kỳ 2011 - 2016.
21-06-2011 Nghị quyết số 05/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Tuy Phong xác nhận kết quả bầu cử Thư ký kỳ họp Hội đồng nhân dân huyện Tuy Phong khóa VII, nhiệm kỳ 2011 - 2016.
21-06-2011 Nghị quyết số 06/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Tuy Phong xác nhận kết quả bầu cử Hội thẩm Tòa án nhân dân huyện Tuy Phong, nhiệm kỳ 2011 - 2016.
Trang: 1 /1     Số văn bản mỗi trang: 
21,091,166 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner