"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản chờ đăng Công báo Văn bản QPPL Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Năm 2011           Hội đồng nhân dân huyện Hàm Thuận Nam           Tất cả các loại văn bản
Danh sách 10 văn bản do Hội đồng nhân dân huyện Hàm Thuận Nam ban hành trong năm 2011:

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
23-12-2011 Nghị quyết số 12/2011/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Hàm Thuận Nam về việc thông qua Đề án phát triển giao thông nông thôn trên địa bàn huyện giai đoạn 2011-2015.
23-12-2011 Nghị quyết số 13/2011/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Hàm Thuận Nam về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2012.
23-12-2011 Nghị quyết số 14/2011/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Hàm Thuận Nam về chương trình hoạt động giám sát của HĐND huyện năm 2012.
23-12-2011 Nghị quyết số 15/2011/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Hàm Thuận Nam về chương trình giảm nghèo của huyện Hàm Thuận Nam năm 2012.
23-12-2011 Nghị quyết số 16/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Hàm Thuận Nam về chương trình xây dựng nghị quyết của HĐND huyện năm 2012.
23-12-2011 Nghị quyết số 17/2011/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Hàm Thuận Nam về danh mục các công trình trọng điểm của huyện năm 2012.
23-12-2011 Nghị quyết số 18/2011/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Hàm Thuận Nam về dự toán thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn, chi ngân sách địa phương; phương án phân bổ ngân sách huyện năm 2012.
29-07-2011 Nghị quyết số 08/2011/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Hàm Thuận Nam về nhiệm vụ kinh tế - xã hội, quốc phòng an ninh 6 tháng cuối năm 2011.
29-07-2011 Nghị quyết số 11/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Hàm Thuận Nam về bổ sung Chương trình xây dựng nghị quyết của HĐND huyện năm 2011.
29-07-2011 Thông báo số 12/TB-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Hàm Thuận Nam về phân công nhiệm vụ của Chủ tịch, Ủy viên Thường trực HĐND huyện khóa VII, nhiệm kỳ 2011 – 2016.
Trang: 1 /1     Số văn bản mỗi trang: 
20,848,799 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner