"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản chờ đăng Công báo Văn bản QPPL Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Năm 2011           Hội đồng nhân dân huyện Hàm Thuận Bắc           Tất cả các loại văn bản
Danh sách 7 văn bản do Hội đồng nhân dân huyện Hàm Thuận Bắc ban hành trong năm 2011:

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
30-12-2011 Nghị quyết số 20/2011/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Hàm Thuận Bắc về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2012.
30-12-2011 Nghị quyết số 21/2011/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Hàm Thuận Bắc về kế hoạch đầu tư xây dựng cơ bản năm 2012.
30-12-2011 Nghị quyết số 22/2011/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Hàm Thuận Bắc về dự toán thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn, chi ngân sách địa phương; phương án phân bổ ngân sách huyện năm 2012.
01-08-2011 Nghị quyết số 07/2011/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Hàm Thuận Bắc về việc phê chuẩn quyết toán ngân sách huyện năm 2010.
01-08-2011 Nghị quyết số 08/2011/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Hàm Thuận Bắc về phát triển giao thông nông thôn trên địa bàn huyện Hàm Thuận Bắc giai đoạn 2011 - 2015.
01-08-2011 Nghị quyết số 10/2011/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Hàm Thuận Bắc về Chương trình giảm nghèo huyện Hàm Thuận Bắc giai đoạn 2011-2015.
01-08-2011 Nghị quyết số 11/2011/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Hàm Thuận Bắc về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng cuối năm 2011.
Trang: 1 /1     Số văn bản mỗi trang: 
21,091,370 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner