"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản chờ đăng Công báo Văn bản QPPL Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Năm 2011           Hội đồng nhân dân huyện Hàm Tân           Tất cả các loại văn bản
Danh sách 2 văn bản do Hội đồng nhân dân huyện Hàm Tân ban hành trong năm 2011:

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
23-12-2011 Nghị quyết số 02/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Hàm Tân về chương trình hoạt động giám sát của Hội đồng nhân dân huyện năm 2012.
23-12-2011 Nghị quyết số 03/2011/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Hàm Tân về nhiệm vụ kinh tế xã hội năm 2012.
Trang: 1 /1     Số văn bản mỗi trang: 
20,901,460 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner