"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản chờ đăng Công báo Văn bản QPPL Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Năm 2011           Hội đồng nhân dân huyện Đức Linh           Tất cả các loại văn bản
Danh sách 8 văn bản do Hội đồng nhân dân huyện Đức Linh ban hành trong năm 2011:

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
23-12-2011 Nghị quyết số 37/2011/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Đức Linh về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh năm 2012.
23-12-2011 Nghị quyết số 38/2011/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Đức Linh về việc phân cấp nguồn thu và tỷ lệ phần trăm (%) phân chia các khoản thu giữa ngân sách cấp huyện với ngân sách xã, thị trấn năm 2012.
23-12-2011 Nghị quyết số 39/2011/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Đức Linh về dự toán thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn, chi ngân sách địa phương; phương án phân bổ ngân sách huyện năm 2012.
23-12-2011 Nghị quyết số 40/2011/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Đức Linh về kế hoạch đầu tư xây dựng cơ bản năm 2012 nguồn vốn ngân sách tập trung huyện phân khai.
23-12-2011 Nghị quyết số 41/2011/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Đức Linh về định mức chi ngân sách cho các đơn vị trực thuộc huyện và định mức phân bổ chi ngân sách xã, thị trấn năm 2012.
25-07-2011 Nghị quyết số 34/2011/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Đức Linh về nhiệm vụ kinh tế - xã hội 6 tháng cuối năm 2011.
25-07-2011 Nghị quyết số 36/2011/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Đức Linh về việc thông qua Đề án phát triển giao thông nông thôn trên địa bàn huyện Đức Linh, giai đoạn 2011 - 2015.
27-01-2011 Nghị quyết số 02/2011/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Đức Linh về tiếp tục phân bổ nguồn vượt thu ngân sách huyện năm 2010 huyện tự cân đối cho đầu tư xây dựng cơ bản năm 2011.
Trang: 1 /1     Số văn bản mỗi trang: 
21,072,088 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner