"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản chờ đăng Công báo Văn bản QPPL Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Năm 2011           Tất cả các cơ quan ban hành           Quyết định đính chính
Danh sách 4 Quyết định đính chính do Tất cả các cơ quan ban hành ban hành trong năm 2011:

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
17-11-2011 Quyết định đính chính số 5572/QĐĐC-UBND của Ủy ban nhân dân huyện Tánh Linh quyết định đính chính Quyết định số 09/2011/QĐ-UBND ngày 18/8/2011 của UBND huyện Tánh Linh nhiệm kỳ 2011-2016.
16-11-2011 Quyết định đính chính số 3568/QĐĐC-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Hàm Tân quyết định số 05/2011/QĐ-UBND ngày 22/9/2011 của UBND huyện Hàm Tân về việc ban hành Quy chế làm việc của UBND huyện.
07-01-2011 Quyết định đính chính số 05/QĐĐC-UBND của Ủy ban nhân dân huyện Hàm Tân quyết định số 10/2010/QĐ-UBND ngày 09/12/2010 của UBND huyện Hàm Tân về việc ban hành quy định về chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy và mối quan hệ công tác của Đội Thanh tra xây dựng huyện Hàm Tân.
04-01-2011 Quyết định đính chính số 1380/QĐĐC-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Phú Quý quyết định số 07/2011/QĐ-UBND ngày 14/10/2011 của UBND huyện Phú Quý về việc ban hành Quy chế làm việc của UBND huyện Phú Quý nhiệm kỳ 2011-2016.
Trang: 1 /1     Số văn bản mỗi trang: 
22,865,557 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner