"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản chờ đăng Công báo Văn bản QPPL Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Năm 2011           Tất cả các cơ quan ban hành           Nghị quyết
Danh sách 134 Nghị quyết do Tất cả các cơ quan ban hành ban hành trong năm 2011:

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
30-12-2011 Nghị quyết số 20/2011/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Hàm Thuận Bắc về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2012.
30-12-2011 Nghị quyết số 21/2011/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Hàm Thuận Bắc về kế hoạch đầu tư xây dựng cơ bản năm 2012.
30-12-2011 Nghị quyết số 22/2011/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Hàm Thuận Bắc về dự toán thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn, chi ngân sách địa phương; phương án phân bổ ngân sách huyện năm 2012.
26-12-2011 Nghị quyết số 11/2011/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Bắc Bình về nhiệm vụ kinh tế - xã hội năm 2012.
26-12-2011 Nghị quyết số 12/2011/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Bắc Bình về dự toán thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn, chi ngân sách địa phương; phương án phân bổ ngân sách huyện năm 2012.
26-12-2011 Nghị quyết số 13/2011/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Bắc Bình về việc sửa đổi, bổ sung việc phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi và tỷ lệ phần trăm (%) phân chia các khoản thu giữa ngân sách các cấp chính quyền địa phương trên địa bàn huyện Bắc Bình giai đoạn 2011 - 2015.
26-12-2011 Nghị quyết số 14/2011/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Bắc Bình về kế hoạch đầu tư xây dựng cơ bản của huyện năm 2012.
26-12-2011 Nghị quyết số 15/2011/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Bắc Bình về tăng cường công tác quản lý Nhà nước về đất đai trên địa bàn huyện.
26-12-2011 Nghị quyết số 16/2011/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Bắc Bình về phát triển kinh tế xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa giai đoạn 2011-2015 và định hướng đến năm 2020.
26-12-2011 Nghị quyết số 17/2011/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Bắc Bình về việc ban hành Đề án phát triển giao thông nông thôn trên địa bàn huyện giai đoạn 2011 - 2015.
26-12-2011 Nghị quyết số 18/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Bắc Bình về Chương trình giám sát của HĐND huyện năm 2012.
26-12-2011 Nghị quyết số 19/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Bắc Bình về Chương trình xây dựng Nghị quyết của HĐND huyện năm 2012.
23-12-2011 Nghị quyết số 02/2011/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Tánh Linh về dự toán thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn, chi ngân sách địa phương, phương án phân bổ ngân sách huyện năm 2012.
23-12-2011 Nghị quyết số 02/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Hàm Tân về chương trình hoạt động giám sát của Hội đồng nhân dân huyện năm 2012.
23-12-2011 Nghị quyết số 03/2011/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Hàm Tân về nhiệm vụ kinh tế xã hội năm 2012.
23-12-2011 Nghị quyết số 03/2011/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Tánh Linh về việc định mức phân bổ dự toán chi ngân sách cho các đơn vị trực thuộc huyện và định mức phân bổ chi ngân sách xã, thị trấn năm 2012.
23-12-2011 Nghị quyết số 04/2011/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Tánh Linh về Kế hoạch đầu tư xây dựng cơ bản năm 2012.
23-12-2011 Nghị quyết số 05/2011/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Tánh Linh về phát triển sản xuất công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp huyện Tánh Linh năm 2012.
23-12-2011 Nghị quyết số 06/2011/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Tánh Linh về chương trình hoạt động giám sát của HĐND huyện năm 2012.
23-12-2011 Nghị quyết số 07/2011/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Tánh Linh về kế hoạch phát triển giao thông nông thôn trên địa bàn huyện Tánh Linh năm 2012.
Chuyển tới trang:  /7     Số văn bản mỗi trang: 
21,092,904 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner