"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản chờ đăng Công báo Văn bản QPPL Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Năm 2011           Tất cả các cơ quan ban hành           Mục lục
Danh sách 2 Mục lục do Tất cả các cơ quan ban hành ban hành trong năm 2011:

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
01-12-2011 Mục lục số 02/ML-TTCB của Trung tâm Công báo - Thông tin Điện tử tỉnh về mục lục văn bản đăng công báo năm 2011.
01-01-2011 Mục lục số 01/ML-TTCB của Trung tâm Công báo - Thông tin Điện tử tỉnh về danh mục văn bản đăng công báo năm 2010.
Trang: 1 /1     Số văn bản mỗi trang: 
21,376,164 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner