"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản chờ đăng Công báo Văn bản QPPL Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Năm 2011           Tất cả các cơ quan ban hành           Chỉ thị
Danh sách 7 Chỉ thị do Tất cả các cơ quan ban hành ban hành trong năm 2011:

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
21-10-2011 Chỉ thị số 01/2011/CT-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố Phan Thiết về tăng cường các biện pháp giải quyết trật tự đô thị trên địa bàn.
27-07-2011 Chỉ thị số 01/2011/CT-UBND của Ủy ban nhân dân huyện Tánh Linh về việc tăng cường công tác quản lý kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ, hành lang an toàn đường bộ trên địa bàn huyện Tánh Linh.
14-07-2011 Chỉ thị số 03/2011/CT-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận đẩy mạnh việc thực thi pháp luật lao động trong các loại hình doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh.
22-06-2011 Chỉ thị số 01/2011/CT-UBND của Ủy ban nhân dân huyện Bắc Bình về việc tổ chức thực hiện Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân và Nghị định số 40/2010/NĐ-CP ngày 12/4/2010 của Chính phủ về kiểm tra và xử lý văn bản quy phạm pháp luật trên địa bàn huyện Bắc Bình.
07-04-2011 Chỉ thị số 09/CT-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Hàm Tân về việc tăng cường thực hiện tiết kiệm trong sử dụng điện trên địa bàn huyện năm 2011.
04-03-2011 Chỉ thị số 02/2011/CT-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận triển khai thực hiện Thông tư số 33/2010/TT-BCA ngày 05/10/2010 của Bộ Công an quy định cụ thể điều kiện về an ninh, trật tự đối với một số ngành, nghề kinh doanh có điều kiện.
26-01-2011 Chỉ thị số 01/2011/CT-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận về việc tăng cường công tác quản lý tần số vô tuyến điện trên địa bàn tỉnh.
Trang: 1 /1     Số văn bản mỗi trang: 
20,876,181 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner