"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản chờ đăng Công báo Văn bản QPPL Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Năm 2010           Hội đồng nhân dân thị xã La Gi           Tất cả các loại văn bản
Danh sách 5 văn bản do Hội đồng nhân dân thị xã La Gi ban hành trong năm 2010:

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
16-12-2010 Nghị quyết số 64/2010/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân thị xã La Gi về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2011.
15-12-2010 Nghị quyết số 60/2010/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân thị xã La Gi về việc chuyển vốn cho Ngân hàng chính sách xã hội giải quyết cho vay hộ nghèo và các đối tượng chính sách năm 2011.
15-12-2010 Nghị quyết số 61/2010/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân thị xã La Gi về kế hoạch đầu tư phát triển năm 2011.
15-12-2010 Nghị quyết số 62/2010/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân thị xã La Gi về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội thị xã La Gi 5 năm 2011 - 2015.
15-12-2010 Nghị quyết số 63/2010/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân thị xã La Gi về dự toán thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn, chi ngân sách địa phương và phương án phân bổ ngân sách thị xã La Gi năm 2011.
Trang: 1 /1     Số văn bản mỗi trang: 
21,092,963 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner