"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản chờ đăng Công báo Văn bản QPPL Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Năm 2010           Hội đồng nhân dân thành phố Phan Thiết           Tất cả các loại văn bản
Danh sách 6 văn bản do Hội đồng nhân dân thành phố Phan Thiết ban hành trong năm 2010:

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
17-12-2010 Nghị quyết số 16/2010/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân thành phố Phan Thiết về kế hoạch đầu tư xây dựng cơ bản và danh mục các công trình trọng điểm, bức xúc năm 2011 của thành phố.
17-12-2010 Nghị quyết số 17/2010/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân thành phố Phan Thiết về dự toán ngân sách thành phố Phan Thiết năm 2011 và phương án phân bổ ngân sách thành phố năm 2011.
17-12-2010 Nghị quyết số 18/2010/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân thành phố Phan Thiết về nhiệm vụ năm 2011.
16-12-2010 Nghị quyết số 14/2010/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân thành phố Phan Thiết về Chương trình giám sát của HĐND thành phố năm 2011.
24-06-2010 Nghị quyết số 10/2010/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân thành phố Phan Thiết về nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2010.
29-01-2010 Nghị quyết số 01/2010/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân thành phố Phan Thiết điều chỉnh dự toán thu chi ngân sách thành phố Phan Thiết năm 2010.
Trang: 1 /1     Số văn bản mỗi trang: 
20,875,437 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner