"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản chờ đăng Công báo Văn bản QPPL Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Năm 2010           Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận           Tất cả các loại văn bản
Danh sách 11 văn bản do Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận ban hành trong năm 2010:

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
10-11-2010 Quyết định số 2561/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận về việc thành lập Cụm công nghiệp Hàm Đức giai đoạn 1 tại xã Hàm Đức, huyện Hàm Thuận Bắc, tỉnh Bình Thuận.
10-11-2010 Quyết định số 2562/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận về việc thành lập Cụm công nghiệp tàu thủy Ba Đăng giai đoạn 1 tại xã Tân Hải, thị xã La Gi, tỉnh Bình Thuận.
19-10-2010 Quyết định số 2387/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận về việc sửa đổi Quyết định số 3091/QĐ-UBND ngày 29/10/2009 của UBND tỉnh về thẩm quyền phê duyệt và thẩm định trong đấu thầu mua sắm tài sản bằng vốn Nhà nước trên địa bàn tỉnh Bình Thuận.
17-09-2010 Quyết định số 2138/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận về các nội dung liên quan đến chính sách hỗ trợ, đổi mới công nghệ theo Quyết định số 43/2006/QĐ-UBND ngày 30 tháng 5 năm 2006 và Quyết định số 08/QĐ-UBND ngày 02 tháng 01 năm 2007 của Ủy ban nhân dân tỉnh Quy định mức chuẩn trình độ công nghệ T, H, I, O đối với ngành chế biến hải sản đông, khô.
27-08-2010 Chỉ thị số 26/CT-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận về việc tăng cường công tác đăng ký và quản lý hộ tịch trên địa bàn tỉnh Bình Thuận.
20-08-2010 Quyết định số 1866/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận về việc kiện toàn Ban An toàn giao thông tỉnh Bình Thuận và Ban An toàn giao thông các huyện, thị xã, thành phố.
10-08-2010 Quyết định số 1759/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận về việc điều chỉnh một số nội dung của Quyết định số 3121/QĐ-UBND ngày 03 tháng 11 năm 2009 của Ủy ban nhân dân tỉnh.
16-06-2010 Quyết định số 1305/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận về việc điều chỉnh, bổ sung quy hoạch các điểm kinh doanh quán bar, dịch vụ nhà hàng karaoke, vũ trường trên địa bàn tỉnh Bình Thuận giai đoạn 2006 - 2010.
29-04-2010 Quyết định số 940/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận về việc thành lập Cụm công nghiệp Phú Long, thị trấn Phú Long, huyện Hàm Thuận Bắc.
14-01-2010 Quyết định số 103/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận về việc công bố công khai số liệu quyết toán ngân sách năm 2008.
13-01-2010 Quyết định số 82/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận về việc công bố công khai số liệu dự toán ngân sách năm 2010.
Trang: 1 /1     Số văn bản mỗi trang: 
20,875,061 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner