"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản chờ đăng Công báo Văn bản QPPL Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Năm 2010           Ủy ban nhân dân huyện Tuy Phong           Tất cả các loại văn bản
Danh sách 10 văn bản do Ủy ban nhân dân huyện Tuy Phong ban hành trong năm 2010:

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
22-12-2010 Quyết định số 12/2010/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân huyện Tuy Phong về việc giao dự toán thu, chi ngân sách Nhà nước, phương án phân bổ ngân sách địa phương và kế hoạch chi đầu tư xây dựng cơ bản năm 2011.
22-12-2010 Quyết định số 13/2010/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân huyện Tuy Phong về việc quy định tỷ lệ phần trăm (%) phân chia các khoản thu giữa ngân sách cấp huyện và ngân sách xã, thị trấn năm 2011.
24-11-2010 Quyết định số 11/2010/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân huyện Tuy Phong ban hành Quy chế chấm điểm, xếp loại thi đua các cơ quan, phòng ban thuộc huyện hàng năm.
21-10-2010 Quyết định số 09/2010/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân huyện Tuy Phong ban hành Quy chế công tác văn thư, lưu trữ Nhà nước huyện Tuy Phong.
25-08-2010 Quyết định số 06/2010/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân huyện Tuy Phong ban hành Quy định vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức, biên chế và mối quan hệ công tác của Phòng Kinh tế và Hạ tầng huyện.
17-08-2010 Quyết định số 05/2010/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân huyện Tuy Phong ban hành Quy định về vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức bộ máy và mối quan hệ công tác của Phòng Tư pháp huyện Tuy Phong.
16-08-2010 Quyết định số 04/2010/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân huyện Tuy Phong ban hành Quy định vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức và mối quan hệ công tác của Trung tâm Dạy nghề huyện Tuy Phong.
06-04-2010 Quyết định số 712/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân huyện Tuy Phong về việc bãi bỏ Quyết định số 12/2009/QĐ-UBND ngày 19/10/2009 của UBND huyện Tuy Phong về việc ban hành giá tiêu thụ nước sạch trên địa bàn huyện Tuy Phong.
03-03-2010 Quyết định số 02/2010/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân huyện Tuy Phong ban hành Quy định về vị trí, chức năng, nhiệm vụ, tổ chức biên chế và mối quan hệ công tác của Phòng Giáo dục và Đào tạo.
29-01-2010 Quyết định số 01/2010/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân huyện Tuy Phong về việc giao chỉ tiêu kế hoạch kinh tế - xã hội năm 2010.
Trang: 1 /1     Số văn bản mỗi trang: 
21,093,094 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner