"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản chờ đăng Công báo Văn bản QPPL Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Năm 2010           Ủy ban nhân dân huyện Phú Quý           Tất cả các loại văn bản
Danh sách 13 văn bản do Ủy ban nhân dân huyện Phú Quý ban hành trong năm 2010:

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
21-12-2010 Quyết định số 12/2010/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân huyện Phú Quý về việc quy định định mức chi ngân sách cho các cơ quan, đơn vị trực thuộc huyện và cấp xã năm 2011.
21-12-2010 Quyết định số 13/2010/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân huyện Phú Quý về việc giao dự toán thu, chi ngân sách Nhà nước trên địa bàn huyện Phú Quý năm 2011.
21-12-2010 Quyết định số 14/2010/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân huyện Phú Quý về việc phân khai kế hoạch đầu tư xây dựng cơ bản năm 2011 từ nguồn vốn tập trung tỉnh giao huyện phân khai.
14-12-2010 Chỉ thị số 01/2010/CT-UBND của Ủy ban nhân dân huyện Phú Quý về việc nâng cao hiệu quả công tác xử lý vi phạm hành chính trên địa bàn huyện Phú Quý.
16-11-2010 Quyết định số 10/2010/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân huyện Phú Quý về việc sửa đổi, bổ sung và thay thế các Điều 11, 12, 31, 32, 33, 34 của Quy chế thi đua, khen thưởng ban hành kèm theo Quyết định số 04/2010/QĐ-UBND ngày 24/02/2010 của UBND huyện Phú Quý.
31-08-2010 Quyết định số 09/2010/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân huyện Phú Quý về việc ban hành Quy định phân công, phân cấp quản lý, bảo vệ tài nguyên khoáng sản và quản lý hoạt động khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường trên địa bàn huyện Phú Quý.
16-07-2010 Quyết định số 08/2010/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân huyện Phú Quý ban hành Quy chế về công tác văn thư và lưu trữ.
14-06-2010 Quyết định số 07/2010/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân huyện Phú Quý ban hành Quy định về vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức bộ máy và mối quan hệ của Thanh tra huyện.
15-03-2010 Quyết định số 05/2010/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân huyện Phú Quý về việc phân khai danh mục và vốn đầu tư xây dựng cơ bản năm 2010 từ nguồn vốn Chương trình mục tiêu quốc gia tỉnh giao huyện phân khai.
15-03-2010 Quyết định số 06/2010/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân huyện Phú Quý về việc phân khai danh mục và vốn đầu tư xây dựng cơ bản năm 2010 từ nguồn vốn Tam nông tỉnh giao huyện phân khai.
24-02-2010 Quyết định số 04/2010/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân huyện Phú Quý ban hành Quy chế thi đua - khen thưởng.
05-02-2010 Quyết định số 03/2010/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân huyện Phú Quý về việc giao chỉ tiêu kế hoạch kinh tế - xã hội năm 2010.
27-01-2010 Quyết định số 01/2010/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân huyện Phú Quý ban hành Quy định lộ giới, chỉ giới và quy mô xây dựng các công trình trên địa bàn huyện Phú Quý.
Trang: 1 /1     Số văn bản mỗi trang: 
21,092,973 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner