"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản chờ đăng Công báo Văn bản QPPL Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Năm 2010           Ủy ban nhân dân huyện Hàm Thuận Nam           Tất cả các loại văn bản
Danh sách 8 văn bản do Ủy ban nhân dân huyện Hàm Thuận Nam ban hành trong năm 2010:

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
31-12-2010 Quyết định số 08/2010/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân huyện Hàm Thuận Nam về việc giao dự toán thu, chi ngân sách Nhà nước năm 2011.
24-11-2010 Quyết định số 07/2010/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân huyện Hàm Thuận Nam ban hành Quy định về vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Hàm Thuận Nam.
16-11-2010 Quyết định số 06/2010/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân huyện Hàm Thuận Nam về việc công bố công khai số liệu quyết toán ngân sách năm 2009.
04-11-2010 Quyết định số 05/2010/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân huyện Hàm Thuận Nam ban hành Quy chế bảo vệ bí mật Nhà nước huyện Hàm Thuận Nam.
15-10-2010 Quyết định số 04/2010/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân huyện Hàm Thuận Nam ban hành Quy định về vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức, biên chế và mối quan hệ công tác của Đội Thanh tra xây dựng huyện Hàm Thuận Nam.
05-07-2010 Quyết định số 03/2010/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân huyện Hàm Thuận Nam ban hành Quy chế về công tác văn thư và lưu trữ.
10-02-2010 Quyết định số 02/2010/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân huyện Hàm Thuận Nam về việc công bố công khai số liệu dự toán ngân sách năm 2010.
21-01-2010 Quyết định số 01/2010/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân huyện Hàm Thuận Nam ban hành Quy chế nâng bậc lương trước thời hạn đối với cán bộ, công chức, viên chức lập thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ trên địa bàn huyện Hàm Thuận Nam.
Trang: 1 /1     Số văn bản mỗi trang: 
20,874,882 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner