"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản chờ đăng Công báo Văn bản QPPL Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Năm 2010           Ủy ban nhân dân huyện Hàm Tân           Tất cả các loại văn bản
Danh sách 9 văn bản do Ủy ban nhân dân huyện Hàm Tân ban hành trong năm 2010:

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
09-12-2010 Quyết định số 10/2010/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân huyện Hàm Tân ban hành Quy định về chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy và mối quan hệ công tác của Đội Thanh tra xây dựng huyện Hàm Tân.
25-11-2010 Quyết định số 3232/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân huyện Hàm Tân về việc điều chỉnh số của Quyết định số 08/2010/QĐ-UBND ngày 15/11/2010 của UBND huyện Hàm Tân.
15-11-2010 Quyết định số 09/2010/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân huyện Hàm Tân ban hành Quy định về vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức bộ máy và mối quan hệ công tác của Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất huyện Hàm Tân.
24-09-2010 Quyết định số 08/2010/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân huyện Hàm Tân về việc thành lập Đội Thanh tra xây dựng huyện Hàm Tân.
17-08-2010 Quyết định số 07/2010/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân huyện Hàm Tân ban hành Quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức bộ máy và mối quan hệ công tác của Phòng Tài chính - Kế hoạch huyện Hàm Tân.
26-07-2010 Quyết định số 05/2010/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân huyện Hàm Tân về việc hủy bỏ Quyết định số 04/2010/QĐ-UBND ngày 30/6/2010 của UBND huyện Hàm Tân.
30-06-2010 Quyết định số 03/2010/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân huyện Hàm Tân ban hành Quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức bộ máy và mối quan hệ công tác của Phòng Kinh tế và Hạ tầng huyện Hàm Tân.
19-03-2010 Quyết định số 01/2010/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân huyện Hàm Tân ban hành Quy định về vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức bộ máy và mối quan hệ công tác của Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện Hàm Tân.
19-03-2010 Quyết định số 02/2010/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân huyện Hàm Tân ban hành Quy định về vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức bộ máy và mối quan hệ công tác của Phòng Tài nguyên - Môi trường huyện Hàm Tân.
Trang: 1 /1     Số văn bản mỗi trang: 
21,472,642 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner