"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản chờ đăng Công báo Văn bản QPPL Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Năm 2010           Ủy ban nhân dân huyện Bắc Bình           Tất cả các loại văn bản
Danh sách 10 văn bản do Ủy ban nhân dân huyện Bắc Bình ban hành trong năm 2010:

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
30-12-2010 Quyết định số 13/2010/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân huyện Bắc Bình ban hành Quy chế về vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức bộ máy và mối quan hệ công tác của Trung tâm Văn hóa - Thể thao huyện Bắc Bình.
11-11-2010 Quyết định số 11/2010/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân huyện Bắc Bình ban hành Quy chế về công tác văn thư và lưu trữ của UBND huyện Bắc Bình.
05-10-2010 Quyết định số 10/2010/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân huyện Bắc Bình ban hành Quy định vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức bộ máy và mối quan hệ công tác của Đội Thanh tra xây dựng huyện Bắc Bình.
30-09-2010 Quyết định số 09/2010/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân huyện Bắc Bình về việc ban hành Quy chế về vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức bộ máy và mối quan hệ công tác của Phòng Kinh tế và Hạ tầng huyện Bắc Bình.
15-09-2010 Quyết định số 08/2010/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân huyện Bắc Bình về việc ban hành Quy chế tạo lập, quản lý và sử dụng nguồn vốn từ ngân sách huyện ủy thác qua Phòng Giao dịch Ngân hàng Chính sách xã hội huyện để cho vay hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác trên địa bàn huyện.
23-07-2010 Quyết định số 06/2010/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân huyện Bắc Bình ban hành Quy chế về vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức bộ máy và mối quan hệ công tác của Phòng Giáo dục và Đào tạo Bắc Bình.
19-07-2010 Quyết định số 05/2010/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân huyện Bắc Bình ban hành Quy định vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức bộ máy và mối quan hệ công tác của Thanh tra huyện Bắc Bình.
15-07-2010 Quyết định số 04/2010/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân huyện Bắc Bình ban hành Quy chế về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức bộ máy và mối quan hệ công tác của Phòng Y tế huyện Bắc Bình.
19-03-2010 Quyết định số 03/2010/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân huyện Bắc Bình ban hành Quy chế về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn tổ chức bộ máy và mối quan hệ của Phòng Văn hóa và Thông tin.
06-02-2010 Quyết định số 01/2010/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân huyện Bắc Bình ban hành các Chương trình thực hiện các chỉ tiêu kinh tế - xã hội năm 2010.
Trang: 1 /1     Số văn bản mỗi trang: 
21,472,244 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner