"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản chờ đăng Công báo Văn bản QPPL Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Năm 2010           Ủy ban nhân dân thị xã La Gi           Tất cả các loại văn bản
Danh sách 9 văn bản do Ủy ban nhân dân thị xã La Gi ban hành trong năm 2010:

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
11-10-2010 Quyết định số 13/2010/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thị xã La Gi ban hành Quy chế Thi đua, khen thưởng.
04-10-2010 Quyết định số 12/2010/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thị xã La Gi về việc ban hành Quy định về vị trí, chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy và mối quan hệ công tác của Đội Thanh tra xây dựng thị xã La Gi.
05-05-2010 Quyết định số 08/2010/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thị xã La Gi ban hành Quy chế nâng bậc lương trước thời hạn đối với cán bộ, công chức, viên chức lập thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ trên địa bàn thị xã La Gi.
22-01-2010 Chỉ thị số 01/2010/CT-UBND của Ủy ban nhân dân thị xã La Gi về tăng cường công tác quản lý trật tự xây dựng trên địa bàn thị xã La Gi.
20-01-2010 Quyết định số 05/2010/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thị xã La Gi về việc giao chỉ tiêu kế hoạch kinh tế - xã hội và đầu tư phát triển thuộc nguồn vốn ngân sách Nhà nước năm 2010.
14-01-2010 Quyết định số 04/2010/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thị xã La Gi ban hành Quy chế về sử dụng thư điện tử trong các cơ quan hành chính Nhà nước của thị xã La Gi.
13-01-2010 Quyết định số 03/2010/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thị xã La Gi ban hành Quy định về trình tự, thủ tục, thẩm quyền giải quyết hồ sơ hành chính theo cơ chế một cửa trong lĩnh vực cấp phép sản xuất rượu thủ công nhằm mục đích kinh doanh; cấp phép kinh doanh bán lẻ (hoặc đại lý bán lẻ) rượu, sản phẩm thuốc lá trên địa bàn thị xã La Gi.
11-01-2010 Quyết định số 02/2010/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thị xã La Gi về việc công bố công khai dự toán ngân sách năm 2010.
06-01-2010 Quyết định số 01/2010/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thị xã La Gi ban hành Quy định tạm thời đối với tàu thuyền liên quan đến bốc dỡ hải sản và tiếp nhận các dịch vụ hậu cần nghề cá tại Cảng cá La Gi, thị xã La Gi.
Trang: 1 /1     Số văn bản mỗi trang: 
21,375,814 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner