"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản chờ đăng Công báo Văn bản QPPL Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Năm 2010           Ủy ban nhân dân thành phố Phan Thiết           Tất cả các loại văn bản
Danh sách 5 văn bản do Ủy ban nhân dân thành phố Phan Thiết ban hành trong năm 2010:

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
20-12-2010 Quyết định số 04/2010/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố Phan Thiết ban hành Quy định về vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức bộ máy, biên chế và mối quan hệ công tác của Đội Thanh tra xây dựng thành phố Phan Thiết.
15-09-2010 Quyết định số 03/2010/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố Phan Thiết về việc ban hành Quy chế hoạt động của Ban Chỉ huy Phòng chống lụt, bão và Tìm kiếm cứu nạn thành phố Phan Thiết.
23-06-2010 Quyết định số 01/2010/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố Phan Thiết ban hành Quy định về bến neo đậu tàu cá để bốc dỡ sản phẩm thủy sản tại chợ bãi ngang xã Tiến Thành, thành phố Phan Thiết.
23-06-2010 Quyết định số 02/2010/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố Phan Thiết ban hành Quy chế quản lý sử dụng hệ thống thu gom nước thải Hòn Rơm.
03-03-2010 Quyết định số 179/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố Phan Thiết về việc hủy bỏ Quyết định số 03/2009/QĐ-UBND ngày 26/3/2009 của UBND thành phố Phan Thiết về việc Quy định cấp Giấy phép, gia hạn Giấy phép khai thác khoáng sản vật liệu xây dựng thông thường cho các cá nhân trên địa bàn thành phố Phan Thiết.
Trang: 1 /1     Số văn bản mỗi trang: 
20,876,230 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner