"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản chờ đăng Công báo Văn bản QPPL Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Năm 2010           Hội đồng nhân dân huyện Hàm Thuận Bắc           Tất cả các loại văn bản
Danh sách 7 văn bản do Hội đồng nhân dân huyện Hàm Thuận Bắc ban hành trong năm 2010:

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
16-12-2010 Nghị quyết số 34/2010/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Hàm Thuận Bắc về dự toán thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn, chi ngân sách địa phương; phương án phân bổ ngân sách huyện năm 2011.
16-12-2010 Nghị quyết số 38/2010/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Hàm Thuận Bắc về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2011.
16-12-2010 Nghị quyết số 39/2010/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Hàm Thuận Bắc về kế hoạch đầu tư xây dựng cơ bản, danh mục các công trình trọng điểm của huyện năm 2011 và những năm tiếp theo.
21-07-2010 Nghị quyết số 30/2010/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Hàm Thuận Bắc về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng cuối năm 2010.
21-07-2010 Nghị quyết số 31/2010/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Hàm Thuận Bắc về việc phê chuẩn quyết toán thu, chi ngân sách huyện Hàm Thuận Bắc năm 2009.
21-07-2010 Nghị quyết số 32/2010/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Hàm Thuận Bắc về việc sử dụng nguồn kết dư ngân sách huyện - phần điều tiết nguồn cho ngân sách huyện năm 2009 để bổ sung các khoản chi phát sinh phục vụ nhiệm vụ chính trị của huyện năm 2010.
21-07-2010 Nghị quyết số 33/2010/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Hàm Thuận Bắc về bổ sung nguồn vốn được UBND tỉnh hỗ trợ từ tiền sử dụng đất và tiền chuyển mục đích sử dụng đất tại khu dịch vụ 7 ha thuộc Khu dân cư Bến Lội - Lại An (giai đoạn 2.1), xã Hàm Thắng để thanh toán nợ các công trình xây dựng cơ bản từ năm 2009 trở về trước.
Trang: 1 /1     Số văn bản mỗi trang: 
21,472,173 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner