"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản chờ đăng Công báo Văn bản QPPL Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Năm 2010           Hội đồng nhân dân huyện Hàm Tân           Tất cả các loại văn bản
Danh sách 3 văn bản do Hội đồng nhân dân huyện Hàm Tân ban hành trong năm 2010:

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
16-12-2010 Nghị quyết số 01/2010/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Hàm Tân về nhiệm vụ năm 2011.
16-12-2010 Nghị quyết số 02/2010/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Hàm Tân về kế hoạch đầu tư phát triển năm 2011.
16-12-2010 Nghị quyết số 03/2010/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Hàm Tân về dự toán thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn, chi ngân sách địa phương; phương án phân bổ ngân sách huyện năm 2011 và quy định tỷ lệ phần trăm (%) phân chia các khoản thu giữa ngân sách cấp huyện và ngân sách cấp xã giai đoạn 2011 – 2015.
Trang: 1 /1     Số văn bản mỗi trang: 
21,376,232 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner