"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản chờ đăng Công báo Văn bản QPPL Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Năm 2010           Tất cả các cơ quan ban hành           Chỉ thị
Danh sách 6 Chỉ thị do Tất cả các cơ quan ban hành ban hành trong năm 2010:

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
14-12-2010 Chỉ thị số 01/2010/CT-UBND của Ủy ban nhân dân huyện Phú Quý về việc nâng cao hiệu quả công tác xử lý vi phạm hành chính trên địa bàn huyện Phú Quý.
26-11-2010 Chỉ thị số 02/2010/CT-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận về việc nâng cao hiệu quả công tác xử lý vi phạm hành chính trên địa bàn tỉnh Bình Thuận.
06-10-2010 Chỉ thị số 29/CT-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận về việc triển khai thi hành Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước trên địa bàn tỉnh Bình Thuận.
27-08-2010 Chỉ thị số 26/CT-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận về việc tăng cường công tác đăng ký và quản lý hộ tịch trên địa bàn tỉnh Bình Thuận.
30-07-2010 Chỉ thị số 01/2010/CT-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận về việc tăng cường quản lý chất lượng công trình xây dựng trên địa bàn tỉnh Bình Thuận.
22-01-2010 Chỉ thị số 01/2010/CT-UBND của Ủy ban nhân dân thị xã La Gi về tăng cường công tác quản lý trật tự xây dựng trên địa bàn thị xã La Gi.
Trang: 1 /1     Số văn bản mỗi trang: 
21,375,864 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner