"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản chờ đăng Công báo Văn bản QPPL Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Năm 2010           Tất cả các cơ quan ban hành           Tất cả các loại văn bản
Danh sách 260 văn bản được ban hành trong năm 2010:

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
31-12-2010 Quyết định số 08/2010/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân huyện Hàm Thuận Nam về việc giao dự toán thu, chi ngân sách Nhà nước năm 2011.
30-12-2010 Quyết định số 07/2010/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân huyện Tánh Linh về việc quy định tỷ lệ phần trăm (%) phân chia các khoản thu giữa ngân sách cấp huyện và ngân sách cấp xã trên địa bàn huyện Tánh Linh năm 2011-2015.
30-12-2010 Quyết định số 08/2010/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân huyện Tánh Linh về việc phân bổ giao định mức chi ngân sách cho các đơn vị trực thuộc huyện và định mức chi ngân sách xã, thị trấn năm 2011.
30-12-2010 Quyết định số 09/2010/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân huyện Tánh Linh về việc giao dự toán thu, chi ngân sách Nhà nước trên địa bàn huyện Tánh Linh năm 2011.
30-12-2010 Quyết định số 13/2010/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân huyện Bắc Bình ban hành Quy chế về vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức bộ máy và mối quan hệ công tác của Trung tâm Văn hóa - Thể thao huyện Bắc Bình.
24-12-2010 Quyết định số 54/2010/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận ban hành Quy định về giá các loại đất năm 2011 tại tỉnh Bình Thuận.
23-12-2010 Quyết định số 02/2010/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân huyện Hàm Thuận Bắc về việc giao dự toán thu, chi ngân sách Nhà nước trên địa bàn huyện Hàm Thuận Bắc năm 2011.
23-12-2010 Quyết định số 03/2010/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân huyện Hàm Thuận Bắc về việc giao kế hoạch xây dựng cơ bản năm 2011.
23-12-2010 Quyết định số 04/2010/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân huyện Hàm Thuận Bắc về việc giao chỉ tiêu kinh tế - xã hội năm 2011.
23-12-2010 Quyết định số 52/2010/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận về việc quy định định mức phân bổ chi ngân sách cho các đơn vị trực thuộc tỉnh và cấp dưới năm 2011.
23-12-2010 Quyết định số 53/2010/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận về phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi và tỷ lệ phần trăm (%) phân chia các khoản thu giữa ngân sách các cấp chính quyền địa phương trên địa bàn tỉnh Bình Thuận giai đoạn 2011-2015.
22-12-2010 Nghị quyết số 02/2010/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Tánh Linh về định mức chi ngân sách cho các đơn vị trực thuộc huyện và định mức phân bổ chi ngân sách cấp dưới năm 2011.
22-12-2010 Nghị quyết số 03/2010/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Tánh Linh về việc quy định tỷ lệ phần trăm (%) phân chia các khoản thu giữa ngân sách cấp huyện và ngân sách cấp xã trên địa bàn huyện Tánh Linh năm 2011-2015.
22-12-2010 Nghị quyết số 04/2010/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Tánh Linh về dự toán thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn, chi ngân sách địa phương, phương án phân bổ ngân sách huyện năm 2011.
22-12-2010 Nghị quyết số 05/2010/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Tánh Linh về nhiệm vụ kinh tế - xã hội năm 2011.
22-12-2010 Nghị quyết số 06/2010/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Tánh Linh về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2011 - 2015.
22-12-2010 Nghị quyết số 07/2010/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Tánh Linh về Chương trình giám sát của HĐND huyện năm 2011.
22-12-2010 Quyết định số 12/2010/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân huyện Tuy Phong về việc giao dự toán thu, chi ngân sách Nhà nước, phương án phân bổ ngân sách địa phương và kế hoạch chi đầu tư xây dựng cơ bản năm 2011.
22-12-2010 Quyết định số 13/2010/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân huyện Tuy Phong về việc quy định tỷ lệ phần trăm (%) phân chia các khoản thu giữa ngân sách cấp huyện và ngân sách xã, thị trấn năm 2011.
22-12-2010 Quyết định số 51/2010/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận về việc quyết toán ngân sách địa phương năm 2009 của tỉnh Bình Thuận.
Chuyển tới trang:  /13     Số văn bản mỗi trang: 
22,393,541 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner