"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản chờ đăng Công báo Văn bản QPPL Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Năm 2009           Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Tuy Phong           Tất cả các loại văn bản
Danh sách 2 văn bản do Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Tuy Phong ban hành trong năm 2009:

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
16-07-2009 Chỉ thị số 11/CT-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Tuy Phong về việc tăng cường công tác quản lý và bảo vệ môi trường trên địa bàn huyện Tuy Phong.
04-05-2009 Chỉ thị số 07/CT-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Tuy Phong về việc tăng cường công tác quản lý Nhà nước về đất đai và khoáng sản trên địa bàn huyện Tuy Phong.
Trang: 1 /1     Số văn bản mỗi trang: 
22,369,074 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner