"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản chờ đăng Công báo Văn bản QPPL Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Năm 2009           Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận           Tất cả các loại văn bản
Danh sách 25 văn bản do Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận ban hành trong năm 2009:

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
07-12-2009 Quyết định số 3484/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận về việc bổ sung Quy trình đánh giá trình độ công nghệ ngành chế biến mủ từ cây cao su và Quyết định số 884/QĐ-CT.UBBT ngày 12 tháng 4 năm 2005 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh.
03-11-2009 Quyết định số 3121/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận về việc điều chỉnh, bổ sung một số điều của Quyết định số 3443/QĐ-UBND ngày 28 tháng 12 năm 2006 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt Đề án “Quy hoạch phát triển các cụm công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp, làng nghề nông thôn tỉnh Bình Thuận đến năm 2015”.
29-10-2009 Quyết định số 3091/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận về việc quy định về thẩm quyền phê duyệt và thẩm định trong đấu thầu mua sắm tài sản bằng vốn Nhà nước trên địa bàn tỉnh Bình Thuận.
01-10-2009 Quyết định số 2815/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận về việc thành lập Cụm công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp Nghị Đức, xã Nghị Đức, huyện Tánh Linh.
17-09-2009 Quyết định số 2659/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận về việc miễn học phí cho học sinh thuộc đối tượng hộ cận nghèo đang theo học tại các cơ sở giáo dục và đào tạo công lập thuộc hệ thống giáo dục quốc dân trên địa bàn tỉnh Bình Thuận.
14-09-2009 Quyết định số 2615/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận về ban hành Quy chế xét cho phép sử dụng thẻ đi lại của doanh nhân APEC thuộc tỉnh Bình Thuận.
30-07-2009 Quyết định số 2086/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận về việc điều chỉnh, bổ sung Điều 10 Quyết định số 1234/QĐ-UBND ngày 07/5/2009 của Chủ tịch UBND tỉnh về định mức chi đào tạo, bồi dưỡng, tập huấn nghiệp vụ ngắn ngày trong nước trên địa bàn tỉnh Bình Thuận.
14-07-2009 Quyết định số 1906/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận về ban hành Quy định tạm thời về tiêu chuẩn kỹ thuật cơ bản các loại hình hoạt động của cơ sở thể thao.
07-07-2009 Quyết định số 1804/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận về ban hành Quy chế đánh giá, xếp loại công chức, viên chức hàng năm.
11-06-2009 Chỉ thị số 19/CT-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận về việc chấn chỉnh công tác xử lý tai nạn, tử vong có yếu tố nước ngoài trên địa bàn tỉnh Bình Thuận.
29-05-2009 Quyết định số 1483/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận về việc điều chỉnh, bổ sung Quy hoạch quảng cáo trên địa bàn tỉnh Bình Thuận giai đoạn 2006 - 2010.
19-05-2009 Quyết định số 1374/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận về việc thành lập Cụm công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp Nghĩa Hòa, thị trấn Tân Nghĩa, huyện Hàm Tân.
14-05-2009 Quyết định số 1303/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận về việc phê duyệt Đề án thành lập Quỹ Bảo vệ môi trường tỉnh Bình Thuận.
07-05-2009 Quyết định số 1234/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận về ban hành Quy định về định mức chi đào tạo, bồi dưỡng, tập huấn nghiệp vụ ngắn ngày trong nước trên địa bàn tỉnh Bình Thuận.
10-04-2009 Chỉ thị số 12/CT-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận về việc trang bị, quản lý và sử dụng xe ôtô công trên địa bàn tỉnh Bình Thuận.
01-04-2009 Quyết định số 920/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận về ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện dự án xây dựng hệ thống hồ sơ địa chính và cơ sở dữ liệu quản lý đất đai tỉnh Bình Thuận.
31-03-2009 Chỉ thị số 11/CT-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận về việc tiếp tục công tác quản lý Nhà nước về đất đai và khoáng sản trên địa bàn tỉnh.
30-03-2009 Quyết định số 911/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận về việc quy định về đấu thầu, đặt hàng, giao nhiệm vụ cung cấp dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách Nhà nước trên địa bàn tỉnh Bình Thuận.
25-03-2009 Quyết định số 880/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận về việc công bố công khai số liệu quyết toán ngân sách năm 2007.
25-03-2009 Quyết định số 884/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận về việc phê duyệt danh mục công trình đầu tư xây dựng trung tâm cụm xã giai đoạn 2009 - 2010.
Chuyển tới trang:  /2     Số văn bản mỗi trang: 
22,368,937 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner