"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản chờ đăng Công báo Văn bản QPPL Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Năm 2009           Ủy ban nhân dân huyện Tuy Phong           Tất cả các loại văn bản
Danh sách 9 văn bản do Ủy ban nhân dân huyện Tuy Phong ban hành trong năm 2009:

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
22-12-2009 Quyết định số 13/2009/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân huyện Tuy Phong về việc quy định tỷ lệ phần trăm (%) phân chia các khoản thu giữa ngân sách cấp huyện và ngân sách xã, thị trấn năm 2010.
22-12-2009 Quyết định số 14/2009/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân huyện Tuy Phong về việc giao dự toán thu, chi ngân sách Nhà nước, phương án phân bổ ngân sách địa phương và kế hoạch chi đầu tư xây dựng cơ bản năm 2010.
19-10-2009 Quyết định số 12/2009/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân huyện Tuy Phong về việc ban hành giá tiêu thụ nước sạch trên địa bàn huyện Tuy Phong.
14-10-2009 Quyết định số 11/2009/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân huyện Tuy Phong về ban hành Quy chế Thi đua - Khen thưởng.
07-09-2009 Quyết định số 10/2009/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân huyện Tuy Phong về ban hành Quy định về vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức hoạt động của BQL Di tích lịch sử - văn hóa chùa Cổ Thạch.
05-08-2009 Quyết định số 09/2009/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân huyện Tuy Phong về ban hành Quy định về vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức bộ máy và mối quan hệ công tác của Ban Quản lý các Cụm công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp huyện Tuy Phong.
06-07-2009 Quyết định số 08/2009/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân huyện Tuy Phong về việc ban hành mức thu phí tham quan tại Khu di tích lịch sử Cổ Thạch Tự, Bình Thạnh.
09-03-2009 Chỉ thị số 04/2009/CT-UBND của Ủy ban nhân dân huyện Tuy Phong về việc giảm văn bản, giấy tờ hành chính trong hoạt động của các cơ quan hành chính Nhà nước.
30-01-2009 Quyết định số 01/2009/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân huyện Tuy Phong về việc giao chỉ tiêu kế hoạch kinh tế - xã hội năm 2009.
Trang: 1 /1     Số văn bản mỗi trang: 
22,369,190 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner