"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản chờ đăng Công báo Văn bản QPPL Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Năm 2009           Ủy ban nhân dân huyện Tánh Linh           Tất cả các loại văn bản
Danh sách 15 văn bản do Ủy ban nhân dân huyện Tánh Linh ban hành trong năm 2009:

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
31-12-2009 Quyết định số 12/2009/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân huyện Tánh Linh về việc giao dự toán thu, chi ngân sách Nhà nước trên địa bàn huyện Tánh Linh năm 2010.
25-12-2009 Quyết định số 11/2009/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân huyện Tánh Linh về việc điều chỉnh số liệu giao dự toán chi ngân sách năm 2009 đối với Khuyến nông viên các xã, thị trấn sang Trạm Khuyến nông huyện tại Quyết định số 14/2008/QĐ-UBND ngày 30/12/2008.
04-09-2009 Quyết định số 2024/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân huyện Tánh Linh về việc công bố công khai số liệu quyết toán ngân sách năm 2008.
25-08-2009 Quyết định số 10/2009/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân huyện Tánh Linh về ban hành Quy chế thuyên chuyển giáo viên hệ công lập đối với các trường học thuộc huyện quản lý.
10-08-2009 Quyết định số 09/2009/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân huyện Tánh Linh về ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức bộ máy và mối quan hệ công tác của Phòng Tư pháp.
31-07-2009 Quyết định số 08/2009/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân huyện Tánh Linh về ban hành Quy chế tiếp công dân của huyện Tánh Linh.
23-07-2009 Quyết định số 07/2009/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân huyện Tánh Linh về ban hành Quy chế phối hợp thực hiện công tác quản lý Nhà nước về bảo vệ và phát triển rừng trên địa bàn huyện Tánh Linh.
23-06-2009 Quyết định số 06/2009/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân huyện Tánh Linh về ban hành Quy chế phối hợp làm việc giữa Phòng Nông nghiệp và PTNT với Trạm Khuyến nông, Trạm Bảo vệ thực vật, Trạm Thú y và Xí nghiệp Khai thác công trình thủy lợi La Ngà (cơ sở 2).
20-05-2009 Quyết định số 05/2009/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân huyện Tánh Linh về ban hành Quy định vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức và mối quan hệ công tác của Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện Tánh Linh.
13-05-2009 Quyết định số 04/2009/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân huyện Tánh Linh về ban hành Quy định về thẩm quyền, quy trình thủ tục cấp Giấy phép sản xuất rượu thủ công nhằm mục đích kinh doanh, Giấy phép kinh doanh bán lẻ, đại lý bán lẻ rượu và sản phẩm thuốc lá trên địa bàn huyện.
08-05-2009 Quyết định số 646/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân huyện Tánh Linh về việc công bố văn bản quy phạm pháp luật do Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân huyện ban hành từ năm 1999 đến ngày 31/12/2008 đã hết hiệu lực thi hành.
05-05-2009 Quyết định số 03/2009/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân huyện Tánh Linh về việc phân khai kế hoạch đầu tư phát triển thuộc nguồn vốn ngân sách tỉnh, TW năm 2009.
24-04-2009 Chỉ thị số 01/2009/CT-UBND của Ủy ban nhân dân huyện Tánh Linh về việc tăng cường công tác quản lý trật tự xây dựng trên địa bàn huyện Tánh Linh.
25-02-2009 Quyết định số 228/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân huyện Tánh Linh về việc công bố công khai số liệu dự toán ngân sách năm 2009.
17-02-2009 Quyết định số 01/2009/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân huyện Tánh Linh về việc giao chỉ tiêu kế hoạch kinh tế - xã hội và đầu tư phát triển thuộc nguồn vốn ngân sách Nhà nước năm 2009.
Trang: 1 /1     Số văn bản mỗi trang: 
22,377,932 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner