"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản chờ đăng Công báo Văn bản QPPL Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Năm 2009           Ủy ban nhân dân huyện Đức Linh           Tất cả các loại văn bản
Danh sách 7 văn bản do Ủy ban nhân dân huyện Đức Linh ban hành trong năm 2009:

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
01-12-2009 Quyết định số 08/2009/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân huyện Đức Linh về ban hành Quy định về thẩm quyền, quy trình thủ tục cấp Giấy phép sản xuất rượu thủ công nhằm mục đích kinh doanh và Giấy phép kinh doanh bán lẻ, đại lý bán lẻ rượu trên địa bàn huyện Đức Linh.
02-10-2009 Quyết định số 07/2009/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân huyện Đức Linh về ban hành Quy định vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức bộ máy và mối quan hệ công tác của Phòng Công thương huyện Đức Linh.
15-09-2009 Quyết định số 05/2009/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân huyện Đức Linh về ban hành Quy định vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức bộ máy và mối quan hệ công tác của Phòng Tư pháp huyện Đức Linh.
15-09-2009 Quyết định số 06/2009/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân huyện Đức Linh về ban hành Quy định vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức bộ máy và mối quan hệ công tác của Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Đức Linh.
09-04-2009 Quyết định số 02/2009/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân huyện Đức Linh về ban hành Quy chế tổ chức hoạt động của Văn phòng HĐND và UBND huyện Đức Linh.
09-04-2009 Quyết định số 03/2009/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân huyện Đức Linh về ban hành Quy chế phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí của các cơ quan hành chính Nhà nước huyện Đức Linh.
04-03-2009 Quyết định số 01/2009/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân huyện Đức Linh về ban hành Quy chế làm việc của UBND huyện Đức Linh.
Trang: 1 /1     Số văn bản mỗi trang: 
22,369,225 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner