"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản chờ đăng Công báo Văn bản QPPL Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Năm 2009           Ủy ban nhân dân huyện Bắc Bình           Tất cả các loại văn bản
Danh sách 8 văn bản do Ủy ban nhân dân huyện Bắc Bình ban hành trong năm 2009:

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
14-12-2009 Quyết định số 28/2009/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân huyện Bắc Bình ban hành Quy định vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức bộ máy và mối quan hệ công tác của Phòng Tư pháp huyện Bắc Bình.
14-12-2009 Quyết định số 29/2009/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân huyện Bắc Bình ban hành Quy định vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức bộ máy và mối quan hệ công tác của Phòng Tài chính - Kế hoạch huyện Bắc Bình.
07-12-2009 Quyết định số 27/2009/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân huyện Bắc Bình về ban hành Quy định cấp Giấy phép sản xuất rượu thủ công nhằm mục đích kinh doanh và Giấy phép kinh doanh bán lẻ hoặc đại lý bán lẻ rượu trên địa bàn huyện Bắc Bình.
19-11-2009 Quyết định số 26/2009/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân huyện Bắc Bình về việc sửa đổi, bổ sung và thay thế các Điều 9, 18, 19 và 23 của Quy chế về công tác thi đua, khen thưởng ban hành kèm theo Quyết định số 25/2008/QĐ-UBND ngày 21/11/2008 của UBND huyện Bắc Bình.
17-11-2009 Quyết định số 25/2009/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân huyện Bắc Bình về ban hành Quy chế tổ chức, hoạt động của Đội Dân phòng giáp ranh.
20-10-2009 Quyết định số 24/2009/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân huyện Bắc Bình về ban hành Quy chế phối hợp thực hiện cải cách thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa liên thông từ xã, thị trấn đến huyện trên địa bàn huyện Bắc Bình.
01-06-2009 Quyết định số 23/2009/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân huyện Bắc Bình về ban hành Quy định xác nhận đề án bảo vệ môi trường.
25-02-2009 Quyết định số 03/2009/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân huyện Bắc Bình về ban hành Quy chế về vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức bộ máy và mối quan hệ công tác của Đài Truyền thanh - Tiếp phát Truyền hình huyện.
Trang: 1 /1     Số văn bản mỗi trang: 
22,368,969 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner