"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản chờ đăng Công báo Văn bản QPPL Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Năm 2009           Ủy ban nhân dân thị xã La Gi           Tất cả các loại văn bản
Danh sách 21 văn bản do Ủy ban nhân dân thị xã La Gi ban hành trong năm 2009:

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
28-12-2009 Quyết định số 31/2009/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thị xã La Gi về việc giao dự toán thu, chi ngân sách Nhà nước trên địa bàn thị xã La Gi năm 2010.
18-12-2009 Quyết định số 30/2009/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thị xã La Gi về việc tạm giao chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2010.
20-11-2009 Quyết định số 29/2009/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thị xã La Gi về ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy, biên chế và mối quan hệ công tác của Ban quản lý dự án thị xã La Gi.
29-10-2009 Quyết định số 27/2009/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thị xã La Gi về việc quy định mức thu thủy lợi phí nội đồng trên địa bàn thị xã La Gi.
26-10-2009 Quyết định số 26/2009/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thị xã La Gi về ban hành Quy chế hoạt động Ban quản lý Quỹ chăm sóc người cao tuổi các xã, phường thuộc thị xã La Gi.
30-09-2009 Quyết định số 25/2009/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thị xã La Gi về việc quy định phân cấp quản lý Nhà nước đối với tài sản Nhà nước trên địa bàn thị xã La Gi.
10-09-2009 Quyết định số 24/2009/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thị xã La Gi về ban hành Quy chế về công tác văn thư lưu trữ.
01-09-2009 Quyết định số 23/2009/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thị xã La Gi về ban hành Quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức bộ máy và mối quan hệ công tác của Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất.
04-08-2009 Quyết định số 21/2009/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thị xã La Gi về ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức, bộ máy và mối quan hệ công tác của Phòng Giáo dục và Đào tạo thị xã La Gi.
27-07-2009 Quyết định số 18/2009/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thị xã La Gi về ban hành Quy trình cấp Giấy xác nhận đăng ký Đề án bảo vệ môi trường.
27-07-2009 Quyết định số 19/2009/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thị xã La Gi về ban hành Quy trình cấp Giấy xác nhận đăng ký Bản cam kết bảo vệ môi trường và Bản cam kết bảo vệ môi trường bổ sung.
02-06-2009 Quyết định số 16/2009/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thị xã La Gi về ban hành Quy định về chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy và mối quan hệ công tác của Phòng Nội vụ.
02-06-2009 Quyết định số 17/2009/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thị xã La Gi về ban hành Quy định vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức bộ máy và mối quan hệ công tác của Trung tâm Dạy nghề thị xã La Gi.
28-04-2009 Quyết định số 14/2009/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thị xã La Gi về ban hành Quy chế chấm điểm, xếp loại thi đua các phòng, ban, xã, phường thuộc thị xã hàng năm.
27-04-2009 Quyết định số 12/2009/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thị xã La Gi về ban hành Quy định về trình tự, thủ tục giải quyết nhu cầu đầu tư bằng nguồn vốn ngoài ngân sách trên địa bàn thị xã La Gi.
10-04-2009 Quyết định số 10/2009/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thị xã La Gi về ban hành Quy chế về mối quan hệ phối hợp công tác giữa UBND và Hội Liên hiệp Phụ nữ các cấp thị xã La Gi trong việc thực hiện Nghị định số 19/2003/NĐ-CP của Chính phủ.
08-04-2009 Quyết định số 09/2009/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thị xã La Gi về việc điều chỉnh Quyết định số 04/2009/QĐ-UBND ngày 19/01/2009 của UBND thị xã về việc giao chỉ tiêu kế hoạch kinh tế - xã hội và đầu tư phát triển thuộc nguồn vốn ngân sách Nhà nước năm 2009 - thị xã La Gi.
16-03-2009 Quyết định số 05/2009/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thị xã La Gi về ban hành Quy chế về quy trình xét, công nhận sáng kiến.
13-01-2009 Quyết định số 03/2009/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thị xã La Gi về việc công bố công khai dự toán ngân sách năm 2009.
09-01-2009 Quyết định số 01/2009/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thị xã La Gi về ban hành Chương trình hành động của Ủy ban nhân dân thị xã về các giải pháp chủ yếu chỉ đạo, điều hành thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2009.
Chuyển tới trang:  /2     Số văn bản mỗi trang: 
22,368,866 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner