"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản chờ đăng Công báo Văn bản QPPL Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Năm 2009           Ủy ban nhân dân thành phố Phan Thiết           Tất cả các loại văn bản
Danh sách 13 văn bản do Ủy ban nhân dân thành phố Phan Thiết ban hành trong năm 2009:

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
17-11-2009 Quyết định số 13/2009/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố Phan Thiết về ban hành Quy định thang điểm xếp loại cơ quan, đơn vị thuộc thành phố Phan Thiết.
10-11-2009 Quyết định số 11/2009/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố Phan Thiết về ban hành Quy định về thẩm quyền, thủ tục, trình tự cấp Giấy phép kinh doanh bán lẻ (hoặc đại lý bán lẻ) sản phẩm thuốc lá trên địa bàn thành phố Phan Thiết.
10-11-2009 Quyết định số 12/2009/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố Phan Thiết về ban hành Kế hoạch của UBND thành phố Phan Thiết thực hiện Chiến lược quốc gia phòng, chống tham nhũng đến năm 2020 (giai đoạn từ năm 2009 đến năm 2011).
24-07-2009 Quyết định số 10/2009/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố Phan Thiết về ban hành Quy định về vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức và mối quan hệ công tác của Phòng Văn hóa và Thông tin thành phố Phan Thiết.
13-05-2009 Quyết định số 09/2009/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố Phan Thiết về ban hành Quy định về vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức bộ máy, biên chế và mối quan hệ công tác của Phòng Kinh tế thành phố Phan Thiết.
06-05-2009 Quyết định số 08/2009/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố Phan Thiết về ban hành Quy trình cấp giấy xác nhận đăng ký bản cam kết bảo vệ môi trường và bản cam kết bảo vệ môi trường bổ sung.
05-05-2009 Quyết định số 07/2009/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố Phan Thiết về ban hành Quy định về vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức và mối quan hệ công tác của Phòng Quản lý đô thị thành phố Phan Thiết.
23-04-2009 Quyết định số 06/2009/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố Phan Thiết về ban hành Quy định về vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức và mối quan hệ công tác của Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội thành phố Phan Thiết.
17-04-2009 Quyết định số 05/2009/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố Phan Thiết về ban hành Quy định về thẩm quyền, quy trình thủ tục cấp Giấy phép sản xuất rượu thủ công nhằm mục đích kinh doanh và Giấy phép kinh doanh bán lẻ, đại lý bán lẻ rượu trên địa bàn thành phố Phan Thiết.
13-04-2009 Quyết định số 04/2009/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố Phan Thiết về ban hành Quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức bộ máy, biên chế và mối quan hệ công tác của Văn phòng HĐND và UBND thành phố Phan Thiết.
26-03-2009 Quyết định số 03/2009/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố Phan Thiết về ban hành Quy định cấp giấy phép, gia hạn giấy phép khai thác khoáng sản vật liệu xây dựng thông thường cho các cá nhân trên địa bàn thành phố Phan Thiết.
05-03-2009 Quyết định số 02/2009/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố Phan Thiết về ban hành Quy định về vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức bộ máy, biên chế và mối quan hệ công tác của Phòng Nội vụ thành phố Phan Thiết.
24-02-2009 Quyết định số 01/2009/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố Phan Thiết về ban hành Quy định về m quyền, quy trình thủ tục cấp Giấy phép sản xuất rượu thủ công nhằm mục đích kinh doanh và Giấy phép kinh doanh bán lẻ, đại lý bán lẻ rượu trên địa bàn thành phố Phan Thiết.
Trang: 1 /1     Số văn bản mỗi trang: 
22,377,720 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner