"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản chờ đăng Công báo Văn bản QPPL Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Năm 2009           Hội đồng nhân dân huyện Tánh Linh           Tất cả các loại văn bản
Danh sách 7 văn bản do Hội đồng nhân dân huyện Tánh Linh ban hành trong năm 2009:

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
18-12-2009 Nghị quyết số 04/2009/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Tánh Linh về kế hoạch đầu tư xây dựng cơ bản trên địa bàn huyện năm 2010.
18-12-2009 Nghị quyết số 05/2009/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Tánh Linh về việc phân bổ dự toán chi ngân sách cho các đơn vị trực thuộc huyện và định mức phân bổ chi ngân sách cấp dưới năm 2010.
18-12-2009 Nghị quyết số 06/2009/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Tánh Linh về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2010.
18-12-2009 Nghị quyết số 07/2009/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Tánh Linh về Chương trình giám sát của HĐND huyện năm 2010.
18-12-2009 Nghị quyết số 08/2009/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Tánh Linh về dự toán thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn, chi ngân sách địa phương, phương án phân bổ ngân sách huyện năm 2010.
10-07-2009 Nghị quyết số 01/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Tánh Linh về việc phê chuẩn tổng quyết toán ngân sách Nhà nước năm 2008.
10-07-2009 Nghị quyết số 02/2009/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Tánh Linh về phát triển chợ thị trấn Lạc Tánh, huyện Tánh Linh.
Trang: 1 /1     Số văn bản mỗi trang: 
22,865,626 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner