"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản chờ đăng Công báo Văn bản QPPL Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Năm 2009           Hội đồng nhân dân huyện Hàm Thuận Bắc           Tất cả các loại văn bản
Danh sách 7 văn bản do Hội đồng nhân dân huyện Hàm Thuận Bắc ban hành trong năm 2009:

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
17-12-2009 Nghị quyết số 24/2009/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Hàm Thuận Bắc về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2010.
17-12-2009 Nghị quyết số 25/2009/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Hàm Thuận Bắc về kế hoạch đầu tư xây dựng cơ bản và danh mục các công trình trọng điểm của huyện Hàm Thuận Bắc năm 2010.
17-12-2009 Nghị quyết số 26/2009/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Hàm Thuận Bắc về dự toán thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn, chi ngân sách địa phương; phương án phân bổ ngân sách huyện năm 2010.
13-07-2009 Nghị quyết số 20/2009/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Hàm Thuận Bắc về kế hoạch bổ sung danh mục công trình xây dựng cơ bản và kinh phí hoạt động năm 2009 từ nguồn dự kiến vượt thu ngân sách năm 2009.
13-07-2009 Nghị quyết số 21/2009/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Hàm Thuận Bắc về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng cuối năm 2009.
13-07-2009 Nghị quyết số 22/2009/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Hàm Thuận Bắc về việc phê chuẩn quyết toán ngân sách địa phương năm 2008 của huyện Hàm Thuận Bắc.
13-07-2009 Nghị quyết số 23/2009/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Hàm Thuận Bắc về tỷ lệ phần trăm (%) thu nợ tiền sử dụng đất qua cấp quyền, chuyển quyền, chuyển mục đích sử dụng đất.
Trang: 1 /1     Số văn bản mỗi trang: 
22,377,837 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner